Dokumenty a formuláře

Dokumenty

 

Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla upravující podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a podmínky zacházení s majetkem školy.

Školní řád

 

Výroční zpráva školy 

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Doplňující informace zřizovateli

Evaluace školy

 

Školní vzdělávací program

Vize školy: Společně provázíme žáky na cestě k úspěchu. 

Hodnoty školy: zde

Školní vzdělávací program

Standard výuky anglického jazyka

 

Přijímací řízení na střední školy

Informace

 

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů

 

Vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing

Podávání informace

 

Rozbory hospodaření

 

Rozbory hospodaření za rok 2023

 

Program prevence

Školním metodikem prevence je Mgr. Bc. Jindra Janušková.

Program prevence na školní rok 2023/2024

Program proti šikanování

Školní strategie prevence

odkaz na možnost zaslání anonymní zprávy škole:

www.nntb.cz/s/8a5ada3

letáček pro žáky

letáček pro rodiče

 

Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště

Program poskytování poradenských služeb

Kontakty na poradenské služby

 

Desatero online bezpečnosti

Základní rady desatera

odkazy pro rychlou pomoc:

www.e-bezpeci.cz

www.bezpecnyinternet.cz

www.kpbi.cz

www.nasedite.cz

 

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

Informace podle zákona 106/1999 Sb., v platném znění

 

Zřizovací listina s aktualizacemi

Zřizovací listina

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Majetková příloha 2022

 

 

Finanční plán

Finanční plán 2024

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026

 

Schválená účetní závěrka

Protokol o schválení účetní závěrky 2022

Další dokumenty k účetní závěrce:

Rozvaha a bilance 2022

Výkaz zisku a ztráty 2022

Formuláře

 

Žádost o uvolnění žáka v průběhu výuky

 

Žádost o uvolnění žáka z předmětu

Příloha k žádosti o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

 

Posudek o zdravotní způsobilosti (pro školy v přírodě, lyžařské výcviky)

 

Žádost o přestup dítěte z jiné školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies