Naše družina

Školní družina je určena žákům 1. - 3. třídy (z důvodu kapacity přijímáme žáky z 4. ročníků výjimečně). Školní klub mohou navštěvovat žáci od 4. do 9. třídy. Školní  družina je v provozu denně od 6,30 - 18,00 hod. Aktuální informace o programu a akcích v družině najdete na nástěnce u vchodu nebo v novinkách na tomto webu. Na následujících stránkách se můžete seznámit s ročním plánem a řádem školní družiny. Vedoucí školní družiny je pí vychovatelka Bc. Jana Fingrová, DiS., tel. 272 088 240, 724 354 942.

 

Roční plán školní družiny

 

Režim školní družiny
06,30 - 07,45 příchody do ranní družiny
13,30 - 14,00 vyzvedávání dětí z družiny po obědě   

14,00 - 15,30 vycházka, odpolední program
15,30 - 18,00 vyzvedávání z družiny

 

 

Poplatek za školní družinu je stanoven na 400,- Kč měsíčně. Zahrnuje nejen služby školní družiny, ale i možnost výběru maximálně dvou kroužků z nabídky zájmových kroužků.

Poplatek za školní družinu se platí do 15. dne v měsíci následovně:

září - prosinec: 1600,- Kč

leden - březen: 1200,- Kč

duben - červen: 1200,- Kč

 

číslo účtu školní družiny a školního klubu: 107-3390870207/0100

 

Rodiče při vyzvedávání využívají čipový systém u družinového vchodu.

 

 

Pro komunikaci s vychovatelkou volí příslušný zvonek též u družinového vchodu, příp. telefon:

Bc. Jana Fingrová, DiS. (272 088 240)

Helena Čapková (272 088 243)

Monika Messnerová (272 088 242)

Monika Novotná (272 088 241)

Simona Volaříková (272 088 246)

Markéta Daňhová (272 088 244)

Vladislava Höschlová (272 088 251)

Mgr. Helena Štanglová  (272 088 250)

Monika Kleisnerová (272 088 245)

 

V době školních prázdnin je školní družina v provozu. Vedení školy však projednává přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem z důvodu úspory plynu v topné sezóně.

 

Pokud by rodiče projevili zájem o umístění dítěte v době školních prázdnin ve školní družině, je to možné. Také zařízení školního stravování může poskytovat školní stravování v době školních prázdnin. V případě zájmu se prosím obraťte na vedoucí školní družiny, která zajistí vše potřebné.