Naše družina

Školní družina je určena žákům 1. - 3. třídy (z důvodu kapacity přijímáme žáky z 4. ročníků výjimečně). Školní klub mohou navštěvovat žáci od 4. do 9. třídy. Školní  družina je v provozu denně od 6,30 - 18,00 hod. Aktuální informace o programu a akcích v družině najdete na nástěnce u vchodu nebo v novinkách na tomto webu. Můžete se seznámit s ročním plánem a na další stránce s řádem školní družiny. Vedoucí školní družiny je pí vychovatelka Bc. Jana Fingrová, DiS., tel. 272 088 240, 724 354 942.

 

Roční plán školní družiny

 

 

Režim školní družiny:


06,30 - 07,45 příchody do ranní družiny
11,55 - 14,00 vyzvedávání dětí z družiny po obědě   

14,00 - 15,30 vycházka, odpolední program
15,30 - 18,00 vyzvedávání z družiny

 

Poplatek za školní družinu je stanoven na 400,- Kč měsíčně. Zahrnuje nejen služby školní družiny, ale i možnost výběru maximálně dvou kroužků z nabídky zájmových kroužků.

Poplatek za školní družinu se platí do 15. dne v měsíci následovně:

září - prosinec: 1600,- Kč

leden - březen: 1200,- Kč

duben - červen: 1200,- Kč

 

číslo účtu školní družiny a školního klubu: 107-3390870207/0100

 

Rodiče při vyzvedávání využívají čipový systém u družinového vchodu.

 

Pro komunikaci s vychovatelkou volí příslušný zvonek též u družinového vchodu, příp. telefon:

Bc. Jana Fingrová, DiS. (272 088 240)

Helena Čapková (272 088 243)

Monika Messnerová (272 088 290)

Monika Novotná (272 088 241)

Bc. Simona Volaříková (272 088 242)

Markéta Daňhová (272 088 244)

Vladislava Höschlová (272 088 291)

Mgr. Helena Štanglová  (272 088 292) -RANNÍ A KONCOVÁ ŠD

Monika Kleisnerová (272 088 246)

 

V době prázdnin je školní družina v provozu. Pokud rodiče projeví zájem o umístění dítěte, je to možné. Také jídelna poskytuje školní stravování v době prázdnin. Přihlášky k docházce žáků o vedlejších prázdninách vydají rodičům paní vychovatelky. Nepřihlásí-li se do stanoveného data minimálně 20 účastníků, bude se zřizovatelem projednáno přerušení provozu.