Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude. A. Einstein

Vítejte na našich stránkách

v novém školním roce 2019/2020.

Kdo jsme?

Kamarádi z 5. C - 16 dívek a 15 chlapců.

Učíme se, smějeme se a rosteme... - spolu...