Volby do školské rady

Dne 09.03.2018 byl ředitelkou školy zřízen tříčlenný přípravný výbor pro volbu nového člena školské rady. Byli ustanoveni tito členové volební komise:

Mgr. Lenka Hůrková

Vladimíra Christophová

Pavla Jabůrková

Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Volba člena školské rady se uskuteční dne 09.04.2018.

Dne 31. července 2020 byl ředitelkou školy zřízen tříčlenný přípravný výbor pro volbu nového člena školské rady. Byli ustanoveni tito členové volební komise:

Mgr. Lenka Hůrková

Vladimíra Christophová

Pavla Jabůrková

Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Volba člena školské rady se uskuteční dne 7. září 2020.

Volební lístek s vybraným kandidátem bude možné vhodit do urny umístěné v přízemí školy v době konání třídních schůzek, tj. od 17:30 do 20:00 hodin.

 

Hlasovací lístky obdrží žáci v pátek 4. září 2020, zároveň budou k dispozici i během třídních schůzek.

 

Životopisy jednotlivých kandidátů budou ke zhlédnutí na veřejně přístupných místech školy a na webu školy od 1. září 2020.

 

Mgr. Lenka Hůrková

členka přípravného výboru