Volby do školské rady

Dne 09.03.2018 byl ředitelkou školy zřízen tříčlenný přípravný výbor pro volbu nového člena školské rady. Byli ustanoveni tito členové volební komise:

Mgr. Lenka Hůrková

Vladimíra Christophová

Pavla Jabůrková

Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje souhrnné výsledky voleb do školské rady.

Volba člena školské rady se uskuteční dne 09.04.2018.

V průběhu třídních schůzek konaných dne 9. dubna 2018 bude možné vhodit volební lístek s vybraným kandidátem v přízemí školy. Hlasovací lístky obdrží žáci v pátek 6. dubna 2018.

Životopisy jednotlivých kandidátů jsou ke zhlédnutí na veřejně přístupných místech školy a v přiložených souborech.

 

Výsledky voleb do školské rady

Novým členem školské rady pro další funkční období se stala paní Pavla Jabůrková.

Výsledky hlasování si můžete prohlédnout v příloze.