Novinky

Vysvědčení

Vysvědčení, která si děti nevyzvedly, jsou uložena v kanceláři školy. Převzít si je můžete každý všední den od 8:00 do 12:00 hodin.

Vratky za školní pobyty

Rodičům dětí, jež ze zdravotních důvodů neodjely na školní pobyty nebo měly pobyt kratší, budou vráceny peníze na účet v prvním červencovém týdnu.