Závěrečné práce pro žáky 9. ročníku

 

Cílem prací je prohloubit dovednosti a znalosti ve zvoleném oboru, zcela samostatně pracovat s informacemi, třídit je, kriticky myslet a prezentovat. Žáci si mohou vybrat učitele podle předmětu, není však podmínkou. 

 

Téma si žák zvolí podle nabídky vyučujících (maximálně však 4 žáci k 1 pedagogovi, který má možnost odmítnout žáky při naplnění počtu).

 

Rozsah práce 8 stran textu (viz šablona).

 

Konzultantem-mentorem je vyučující, jehož si žák zvolí.

 

Konzultace se konají dle vzájemné dohody.

 

Prezentace budou probíhat v 8. ročnících, případně dle zájmu pedagogů i v jiných ročnících.

 

Hodnotí se formální úprava práce, věcný obsah zhotovené práce, prezentace, vystupování žáka (hodnocení se promítne do předmětu, který má vazbu na oborovou práci).

 

  

harmonogram:

 

do 15.09.2023 – seznámení žáků se způsobem výběru (4 - 5 žáků na učitele) a dalšími důležitými informacemi

 

pondělí 18.09.2023 - výběr z nabídky předmětů

(téma si zvolí žák/yně po konzultaci s učitelem - mentorem), přihlašování bude na webu zprovozněno od 8:30 hodin (všichni žáci budou mít možnost přihlásit se z počítačové učebny ve škole)

 

září až prosinec 2023 – individuální, společná setkávání s mentorem

 

minimálně 1x  - práce na školním PC

 

21.12.2023 – termín odevzdání práce, hodnocení bude součástí známky na vysvědčení 

 

únor a březen 2024 – prezentace 

 

 

_____________________________________________________________________

Mentor je zkušenější člověk, který se stará o méně zkušeného svěřence, je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.

Mentor se snaží svým chováním dát dobrý příklad, respektuje názory, aktivně naslouchá, drží slovo, je důsledný a chápavý. Poskytuje podporu, vedení a objektivní pohled na to, jak a kam se může klient vyvíjet a čeho může dosáhnout ve svém přirozeném prostředí. Mentor nabízí mentorovanému spolupráci tak, aby mentorovaný cítil, že má o něj mentor skutečně zájem a že mu chce pomoci.

 

závěrečná práce 1

závěrečná práce 2

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies