Úvod

Jsme šikovná třída složená z 30 osobností a máme mezi sebou spoustu přátel. Chceme respektovat naše odlišnosti a učit se novým věcem. 

Máme za sebou první čtvrtletí, které nebylo jednoduché. Naučili jsme se spoustu nových dovedností a začíná nám pomalu docházet, co obnáší být deváťáky. Užíváme si třídní kolektiv a jeho poslední rok na ZŠ. Máme se rádi a překonali jsme společně spoustu překážek. Dostali jsme náhradního učitele na matematiku, který nám věnuje svůj čas a úsilí, abychom zvládli příjimačky z matematiky. Chodíme na doučování ve středu, takže máme další možnost cvičit. Na konverzaci z angličtiny se učíme mluvit o běžných životních situacích jako je cestování, učíme se argumentovat a nacvičujeme další reálné situace. V dějepise se učíme o druhé světové válce a rozeznáváme cenu a hodnotu života. Je toho ještě mnoho, ale na to by nestačila jedna stránka, tak to vám povíme doma či jinde.

Začínáme přemýšlet nad tím, kam půjdeme na střední školu, s tím nám mohou pomoci také Profi-testy. Čeká nás první projektový den. Letos se toho opět mnoho nového naučíme a hlavně, zopakujeme si to, co jsme o prázdninách zapomněli:) A teď jedna nová věc, čeká nás volba tématu závěrečné práce. Vybrali jsme si mentory z řad učitelů, které nás učí, s tím budeme celý rok spolupracovat na našem dílku. Naučíme se psát kvalitně a zajímavě o tom, co nás zajímá. Čeká nás také první společné setkání ve škole, kde zhodnotíme svůj dosavadní pokrok v závěrečných pracech a budeme moci pracovat na počítačích společně.

Ve čtvrtek a v pátek máme možnost se zúčastnit Schola pragensis, která bude letos jen online, ale i tak to zkusíme. Odkaz najdeme v novinkách.

Také jsme si vyzkoušeli hybridní výuku, kdy část z nás se učíla doma a část ve škole. Nebylo to jednoduché pro nás ani pro našeho učitele, ale nakonec jsme to zvládli. Jsme rádi, že máme G-učebny, kde najdeme všechny informace.

Přivítali jsme také nazpět naši kamarádku a spolužačku Karol a přejeme jí vše dobré a hlavně úspěch u přijímaček a těšíme se na další společné zážitky ve škole.

Znovu jsme spustili google učebny, kde se dozvíte, co se aktuálně učíme. Tak nezapomeneme na žádný úkol a žádný test pro nás nebude problém, protože budeme připraveni. 

Prožili jsme první školní projektový den, kde jsme se učili o významných osobnostech techniky 20. století. Navštívili jsme Národní technické muzeum, což nás docela bavilo. Pak jsme spolupracovali v týmech a stvořili prezentace, které jsme předvedli sedmákům a poučili je o přínosu vědy a techniky. Oni nás zase obohatili těmi svými. Těšíme se už na další projektový den.

Těšíme se na to, co nás čeká. Sledujte tuto část, která bude aktualizovaná a hlavně část novinky a výuka.

Třídní učitel