Vnitřní řád školní jídelny

 

Provoz školní jídelny je stanoven ve dnech školního vyučování v době:

 

od 11,30 – 14,15 hodin         výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy

od 11,40 – 11,55 hodin         výdej obědů pro cizí strávníky

 

  1. Do školní jídelny mohou chodit na oběd všichni žáci a zaměstnanci školy v době jejich pobytu ve škole. V době školních prázdnin se můžou žáci stravovat také, pokud se přihlásí minimálně 20 žáků.   
  2. ŠJ vaří také pro cizí strávníky.
  3. Každý žák se může přihlásit na obědy do školní jídelny. Přihláška je k vyzvednutí u vedoucí školní jídelny. V případě dlouhodobého nehrazení platby za obědy nebo nevhodného chování ve školní jídelně může být žák vyloučen.
  4. Stravné se platí měsíčně bezhotovostně z účtů zákonných zástupců nebo poštovními poukázkami. Trvalým příkazem do 5 pracovního dne v ceně 22 obědů. Inkasem ze všech účtů vždy k 7. dni v měsíci. Poštovní poukázkou - první týden v září zaplatí strávník zálohu ve výši 22 obědů. Do konce měsíce zaplatí stravné za uplynulý měsíc, případné odhlášky budou odečteny v následující platbě. V měsíci červnu se záloha strávníků vyúčtuje. Pokud nebudou obědy zaplaceny včas, strávník bude až do jejich úhrady odhlášen.
  5. Každý den je výběr ze dvou jídel, volí se týden dopředu.
  6. V ŠJ je zaveden systém čipů, který musí mít každý strávník.

Zakoupí ho u vedoucí školní jídelny za 50,- Kč, čip zůstává majetkem strávníka, zaplacená částka se po skončení docházky do ŠJ nevrací. Pokud čip nemá, vedoucí školní jídelny mu zapůjčí na 1 oběd náhradní kartu. Nemá-li čip déle jak tři dny, obědy mu budou odhlášeny až do doby, kdy si zakoupí nový. 

  1. Odhlašování obědů – nejpozději ráno do 7,30 hod. na týž den v kanceláři vedoucí ŠJ.
  2. Jídelní lístky jsou uveřejněny i na internetu (http://objednavky.jidelna.cz), zde je možno volit i odhlašovat obědy. Kód k přihlášení sdělí zájemcům vedoucí ŠJ.
  3. Po dobu stravování žáků zajišťuje škola nad žáky dohled.