Od března 2021 bude pokračovat kroužek In-line bruslení, děti budou informovány prostřednictvím letáčků.