V naší škole realizujeme školní vzdělávací program nazvaný "Škola úspěšného života".

 

Škola se ve svém vzdělávacím programu zaměřuje především na:

  • výuku jazyků, matematiky a informatiky
  • rozvoj hudebních, výtvarných a sportovních dovedností v široké nabídce kroužků

 

Naše škola dále nabízí:

  • program pro žáky nadané
  • speciální péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podporu vzdělávání cizinců
  • infocentrum s knihovnou, moderně vybavené počítačové učebny, otevřený internetový klub, počítače ve třídách
  • pobyty v přírodě, lyžařský kurz, plavecký výcvik
  • školní družinu s nadstandardním vybavením a programem
  • vaříme pro děti s celiakií, ve školní jídelně výběr ze dvou jídel (tradiční x odlehčená kuchyně)
  • příjemné prostředí v nově zrekonstruované škole

 

Ve škole působí školní poradenské zařízení, které pomáhá žákům se všemi činnostmi ve škole a poskytuje poradenské služby.

 

Rozvrh vyučování (v naší škole nezvoní)

příprava na vyučování

8,00 - 8,15

 

 

1. vyučovací hodina

8,15 - 9,00

2. vyučovací hodina

9,10 - 9,55

3. vyučovací hodina

10,05 - 10,50

4. vyučovací hodina

11,10 - 11,55

5. vyučovací hodina

12,05 - 12,50

6. vyučovací hodina

13,00 - 13,45

7. vyučovací hodina

13,55 - 14,40

8. vyučovací hodina

14,50 - 15,35

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies