Rozpis zájmových kroužků na školní rok 2019 - 2020
             
Pondělí od   do   třídy jméno lektora
Keramika A 14,00 - 15,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika B 15,00 - 16,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Chytré hlavičky A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. lektor Mensy
Papírové modelářství A 14,00 - 15,00   2.tř. - 7.tř. Monika Messnerová
Papírové modelářství B 15,00 - 16,00   2.tř. - 7.tř. Monika Messnerová
Herecká improvizace 14,00 - 16,00   3.tř. - 8.tř. MgA. Anděla Blažková, DiS.
             
Úterý od   do   třídy jméno lektora
Flétna A 14,00 - 15,00   pokročilí Mgr. Eva Jonášová
Flétna B 15,00 - 16,00   začátečníci Mgr. Eva Jonášová
Konverzace AJ 14,00 - 15,00   4.tř. Vladimíra Christophová
Výtvarný kroužek 14,00 - 16,00   3.tř. - 5.tř. Mgr. Jana Benešová
Jogging 16,00 - 17,00   5.tř. - 9.tř. Bc. Petr Dolejška
             
Středa od   do   třídy jméno lektora
Keramika C 14,00 - 15,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika D 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Mgr. Eva Jonášová
Fotbal A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. trenér FC Háje
Pohybové hry 14,00 - 15,00   1.tř. - 3.tř. Mgr. Filip Řehulka
Německý jazyk 14,00 - 16,00   5.tř. - 6.tř. Mgr. Margita Jeníčková
Florbal 15,00 - 16,00   1.tř. - 3.tř. Mgr. Filip Řehulka
Atletika a jogging 15,00 - 16,00   2.tř. - 4.tř. Bc. Petr Dolejška
Volejbal 15,00 - 17,00   6.tř. - 9.tř. Mgr. Drahomíra Krynická
Programování, počítače a deskové hry 15,00 - 18,00   4.tř. - 9.tř. Bc. Petr Šedý
             
Čtvrtek od   do   třídy jméno lektora
Keramika E 14,00 - 15,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika F 15,00 - 16,00   3.tř. - 7.tř. Mgr. Eva Jonášová
Švadlenky 14,00 - 15,00   2.tř. - 3.tř. Mgr. Marta Nešporová
Jóga A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. Lucie Krejčířová
Jóga B 15,00 - 16,00   2.tř. - 3.tř. Lucie Krejčířová
Jóga C a zdravý životní styl 16,00 - 17,00   4.tř. - 9.tř. Lucie Krejčířová
             
Pátek od   do   třídy jméno lektora
Fotbal B 14,00 - 15,00   2.tř. - 3.tř. trenér FC Háje
Fotbal C 14,00 - 15,00   4.tř. - 5.tř. trenér FC Háje

 

 

Informace k zájmovým kroužkům

 

 • Platba za školní družinu 480,- Kč měsíčně.
 • Ve školní družině výběr maximálně z 2 zájmových kroužků

               (+ kroužek AJ v 1. – 2. tř.).

 • Platba za školní klub 300,- Kč měsíčně.
 • Ve školním klubu je výběr zájmových kroužků neomezený, ale při přihlašování na webu školy Vás systém pustí k přihlášení pouze dvou kroužků. Zbývající kroužky je nutné dohlásit vedoucí ŠK e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud dítě v 1. a 2. třídě není přihlášeno do školní družiny, platí poplatek za kroužek AJ 300,- Kč měsíčně.
 • Platba za ŠD i ŠK probíhá čtvrtletně, vždy do 15. v daném měsíci. ŠD – na účet školní družiny a školního klubu, ŠK – na účet školní družiny a školního klubu nebo v hotovosti u pí Čapkové.

 

Číslo účtu ŠD a ŠK:  107-3390870207/0100

 

 • Přihlašování do kroužků probíhá přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky) na webu školy.
 • Elektronický systém přihlašování do zájmových kroužků bude spuštěn ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 6:00 hodin, ukončen bude v pátek 4. 9. 2020 ve 12:00 hodin.
 • Zájmové kroužky začínají v pondělí 7. 9. 2020.
 • Seznam dětí (pod variabilními symboly) přihlášených do jednotlivých kroužků bude vyvěšen u družinového vchodu v pátek 4. 9. Současně bude rodič o přihlášení dítěte do kroužků informován emailem.
 • Pro přihlášení dítěte do školního klubu je třeba vyplnit Zápisní lístek do ŠK, který obdrží dítě u vedoucí školního klubu Heleny Čapkové. Bez vyplnění Zápisního lístku není možné, aby dítě navštěvovalo kroužky ŠK.

 

 • Vzhledem k omezenému konání zájmového kroužku JÓGA bude probíhat přihlašování na tento kroužek zvlášť, nad rámec výběru dvou kroužků. V případě zájmu o tento kroužek se přihlašujte u vedoucí školního klubu paní Heleny Čapkové osobně, na tel. 272 088 243 nebo e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz.

          Další dotazy o zájmových kroužcích vám poskytne paní Helena Čapková, vedoucí školního klubu, osobně nebo na tel. 272 088 243.

 

Jako obvykle bude v naší škole probíhat od 3. 10. 2019 každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hodin externí zájmový kroužek VĚDA NÁS BAVÍ. Bližší informace získáte na www.vedanasbavi.cz.

 

 

 

Informace k novým zájmovým kroužkům:

 

Herecká improvizace – dramatický kroužek.

Jogging – běh v terénu, protahování, s mladšími dětmi lehká atletika.

Knihovnička – diskuse o knihách, rozbor děl.

Tvůrčí psaní – psaní povídek, básniček, fejetonů.