Informace k zájmovým kroužkům

 

 • Platba za školní družinu 400,- Kč měsíčně.
 • Ve školní družině výběr maximálně z 2 zájmových kroužků (+ kroužek AJ v 1. – 2. tř.)
 • Platba za školní klub 300,- Kč měsíčně.
 • Ve školním klubu je výběr zájmových kroužků neomezený, ale při přihlašování na webu školy Vás systém pustí k přihlášení pouze dvou kroužků. Zbývající kroužky je nutné dohlásit vedoucí ŠK e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud dítě v 1. a 2. třídě není přihlášeno do školní družiny, platí poplatek za kroužek AJ 300,- Kč měsíčně.
 • Platba za ŠD i ŠK probíhá čtvrtletně, vždy do 15. v daném měsíci. ŠD – na účet školní družiny a školního klubu, ŠK – na účet školní družiny a školního klubu nebo v hotovosti u pí Čapkové.

 

Číslo účtu ŠD a ŠK:  107-3390870207/0100

 

 • Přihlašování do kroužků probíhá přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky) na webu školy.
 • Elektronický systém přihlašování do zájmových kroužků bude spuštěn ve středu 5. 9. 2018 v 6,00 hodin.
 • Zájmové kroužky začínají v pondělí 10. 9. 2018.
 • Seznam dětí (pod variabilními symboly) přihlášených do jednotlivých kroužků bude vyvěšen u družinového vchodu v pátek 7. 9. Současně bude rodič o přihlášení dítěte do kroužků informován emailem.
 • Pro přihlášení dítěte do školního klubu je třeba vyplnit Zápisní lístek do ŠK, který obdrží dítě u vedoucí ŠK Heleny Čapkové. Bez vyplnění Zápisního lístku není možné, aby dítě navštěvovalo kroužky ŠK.

 

 • Vzhledem k omezenému konání zájmového kroužku JÓGA bude probíhat přihlašování na tento kroužek zvlášť, nad rámec výběru dvou kroužků. V případě zájmu o tento kroužek se přihlašujte u vedoucí školního klubu paní Heleny Čapkové osobně, na tel. 272 088 243 nebo e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz.
 • Termíny kroužku jógy: 28. 3., 4. 4., 25. 4., 2. 5., 23. 5., 30. 5. 2019.

 

 

Další informace o zájmových kroužcích vám poskytne vedoucí ŠK Helena Čapková osobně nebo na tel. 272 088 243.

Jako obvykle bude v naší škole probíhat od 4. 10. 2018 každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hodin externí zájmový kroužek VĚDA NÁS BAVÍ. Bližší informace získáte na www.vedanasbavi.cz.

 

 

Rozpis zájmových kroužků na školní rok 2018 - 2019
             
Pondělí od   do   třídy jméno lektora
Keramika A 14,00 - 15,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika B 15,00 - 16,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Chytré hlavičky A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. Barbora Drvotová
Chytré hlavičky B 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Barbora Drvotová
Papírové modelářství A 14,00 - 15,00   2.tř. - 6.tř. Monika Messnerová
Papírové modelářství B 15,00 - 16,00   2.tř. - 6.tř. Monika Messnerová
             
Úterý od   do   třídy jméno lektora
Flétna  14,00 - 15,00   začátečníci Mgr. Eva Jonášová
Švadlenky 14,00 - 15,00   2.tř. - 4.tř. Mgr. Marta Nešporová
             
Středa od   do   třídy jméno lektora
Keramika C 14,00 - 15,00   2.tř. - 4.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika D 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Mgr. Eva Jonášová
Fotbal A 14,00   15,00   1.tř. - 2.tř. Jan Špinka
Pohybové hry  14,00 - 15,00   1.tř. - 3.tř. Mgr. Filip Řehulka
Florbal  15,00 - 16,00   1.tř. - 2.tř. Mgr. Filip Řehulka
Konverzace AJ 14,00 - 15,00   3.tř. - 4.tř. Vladimíra Christophová
Průvodce Biblí 14,00 - 15,00   3.tř. - 7.tř. Bc. Petr Šedý
Šachy 15,00 - 16,00   4.tř. - 9.tř. Bc. Petr Šedý
Programování a počítače 16,00 - 18,00   6.tř. - 9.tř. Bc. Petr Šedý
Volejbal 15,00 - 17,00   6.tř. - 9.tř. Mgr. Drahomíra Krynická
             
Čtvrtek od   do   třídy jméno lektora
Keramika E 14,00 - 15,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika F 15,00 - 16,00   2.tř.- 4.tř. Mgr. Eva Jonášová
Jóga A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. Lucie Krejčířová
Jóga B 15,00 - 16,00   2.tř. - 3.tř. Lucie Krejčířová
Jóga C 16,00 - 17,00   4.tř. - 9.tř. Lucie Krejčířová
             
Pátek od   do   třídy jméno lektora
Atletika 14,00 - 15,00   2.tř. - 5.tř. Mgr. Irena Zelená
Fotbal B 14,00 - 15,00   3.tř. - 4.tř. Jan Špinka