Informace k zájmovým kroužkům

 

 • Platba za školní družinu 400,- Kč měsíčně.
 • Ve školní družině výběr maximálně z 2 zájmových kroužků (+ kroužek AJ v 1. – 2. tř.)
 • Platba za školní klub 300,- Kč měsíčně.
 • Ve školním klubu je výběr zájmových kroužků neomezený, ale při přihlašování na webu školy Vás systém pustí k přihlášení pouze dvou kroužků. Zbývající kroužky je nutné dohlásit vedoucí ŠK e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud dítě v 1. a 2. třídě není přihlášeno do školní družiny, platí poplatek za kroužek AJ 300,- Kč měsíčně.
 • Platba za ŠD i ŠK probíhá čtvrtletně, vždy do 15. v daném měsíci. ŠD – na účet školní družiny a školního klubu, ŠK – na účet školní družiny a školního klubu nebo v hotovosti u pí Čapkové.

 

Číslo účtu ŠD a ŠK:  107-3390870207/0100

 

 • Přihlašování do kroužků probíhá přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky) na webu školy.
 • Elektronický systém přihlašování do zájmových kroužků bude spuštěn ve středu 4. 9. 2019 v 6,00 hodin ráno
 • Zájmové kroužky začínají v pondělí 9. 9. 2019
 • Seznam dětí (pod variabilními symboly) přihlášených do jednotlivých kroužků bude vyvěšen u družinového vchodu v pátek 7. září 2019. Současně bude rodič o přihlášení dítěte do kroužků informován emailem.
 • Pro přihlášení dítěte do školního klubu je třeba vyplnit Zápisní lístek do ŠK, který obdrží dítě u vedoucí ŠK Heleny Čapkové. Bez vyplnění Zápisního lístku není možné, aby dítě navštěvovalo kroužky ŠK.

 

 • Vzhledem k omezenému konání zájmového kroužku JÓGA bude probíhat přihlašování na tento kroužek zvlášť, nad rámec výběru dvou kroužků. V případě zájmu o tento kroužek se přihlašujte u vedoucí školního klubu paní Heleny Čapkové osobně, na tel. 272 088 243 nebo e-mailem: capkovah@zsmendelova.cz.
 • Termíny kroužku jógy:

           připravujeme

 

Další informace o zájmových kroužcích vám poskytne vedoucí ŠK Helena Čapková osobně nebo na tel. 272 088 243.

Jako obvykle bude v naší škole probíhat od 3. 10. 2019 každý čtvrtek od 15,00 do 16,00 hodin externí zájmový kroužek VĚDA NÁS BAVÍ. Bližší informace získáte na www.vedanasbavi.cz.

 

Rozpis koužků pro vás připravujeme.