Aktuální informace k 04.01.2020:

Vzhledem k 4. stupni a plánovanému 5. stupni opatření otevřeme kroužky podle tříd, aby byla zachována homogenita skupiny. Vybrali jsme pro třídy kroužky podle nejvyššího počtu přihlášených dětí ze třídy. Některé třídy bohužel kroužky nemají, neboť se děti nepřihlásily, příp. projevili zájem pouze jednotlivci.

Při zmírnění opatření na stupeň 3 zůstaneme stále při tomto systému, do něhož se mohou dohlásit vždy pouze děti z dané třídy.

Ve stupni 2 je složení skupin již bez omezení, mohou přijít všechny děti, které se přihlásily (do naplnění kapacity). 

 

Příklad složení skupiny dětí v kroužku ve stupních 5 - 3:

1. A - keramika - pondělí - 14 až 15 hodin: může se doplnit pouze z dětí 1. A do počtu 18 žáků (kapacita kroužku)

1. A - jóga - čtvrtek - 14 až 15 hodin: opět se může dopnit pouze z dětí 1. A do počtu 20 žáků (kapacita kroužku)

 

Ve stupních 2 - 1:

Do kroužku se doplní žáci z dalších tříd, nebude-li naplněna kapacita, event. může dojít k přesunům dětí v kroužcích podle jejich původního přihlášení. 

 

Tyto kroky můžete udělat přes vedoucí školního klubu pí Helenu Čapkovou (capkovah@zsmendelova.cz) nebo vedoucí školní družiny Bc. Janu Fingrovou, DiS. (fingrovaj@zsmendelova.cz).

 

Kroužek Programování, počítače a deskové hry nebude v 5. - 3. stupni otevřen z důvodu velkého rozptylu přihlášených žáků.

 

krouzky

 

Rozpis zájmových kroužků na školní rok 2020 - 2021, zahájení kroužků od 4. ledna 2021 - k přihlášení 16. a 17. 12. 2020
             
Pondělí od   do   třídy jméno lektora
Keramika A 14,00 - 15,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika B 15,00 - 16,00   1.tř. Mgr. Eva Jonášová
Chytré hlavičky A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. lektor Mensy
Chytré hlavičky B 15,00 - 16,00   3. tř. - 5. tř. lektor Mensy
Papírové modelářství A 14,00 - 15,00   2.tř. - 7.tř. Monika Messnerová
Papírové modelářství B 15,00 - 16,00   2.tř. - 7.tř. Monika Messnerová
             
Úterý od   do   třídy jméno lektora
Flétna A 14,00 - 15,00   pokročilí Mgr. Eva Jonášová
Flétna B 15,00 - 16,00   začátečníci Mgr. Eva Jonášová
Konverzace AJ 14,00 - 15,00   3.tř. Vladimíra Christophová
Výtvarný kroužek 14,00 - 16,00   3.tř. - 5.tř. Mgr. Jana Benešová
Programování, počítače a deskové hry 16,00 - 18,00   4.tř. - 9.tř. Bc. Petr Šedý
             
Středa od   do   třídy jméno lektora
Pohybové hry  14,00 - 15,00   1.tř. - 3.tř. Mgr. Filip Řehulka
Florbal  15,00 - 16,00   1.tř. - 3.tř. Mgr. Filip Řehulka
Keramika C 14,00 - 15,00    2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika D 15,00 - 16,00   3.tř. - 6.tř. Mgr. Eva Jonášová
Atletika a jogging 15,00 - 16,00   2.tř. - 5.tř. Bc. Petr Dolejška
Fotbal A 14,00 - 15,00   1.tř. - 2.tř. trenér FC Háje
Volejbal 15,00 - 17,00   6.tř. - 9.tř. Mgr. Lenka Müllerová
             
Čtvrtek od   do   třídy jméno lektora
Keramika E 14,00 - 15,00   2.tř. Mgr. Eva Jonášová
Keramika F 15,00 - 16,00   3.tř. - 7.tř. Mgr. Eva Jonášová
Jóga  14,00 - 15,00   1.tř. - 3.tř. Lucie Krejčířová
             
Pátek od   do   třídy jméno lektora
Fotbal B 14,00 - 15,00   2.tř. - 3.tř. trenér FC Háje
Fotbal C 14,00 - 15,00   4.tř. - 5.tř. trenér FC Háje