Naše jídelna

Důležité informace k provozu školní jídelny: 

 

Záležitosti, které se týkají stravování, vyřizuje vedoucí školní jídelny paní Irena Šperlová:

tel.: 272 088 227, zde je i záznamník k odhlašování obědů 

e-mail: sperlovai@zsmendelova.cz

 

Podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., v platném znění, jsou žáci zařazováni  do kategorií strávníků ne podle třídy, ale podle data narození.

Příloha č. 2 této vyhlášky stanoví kategorie strávníků podle data narození takto:


strávníci 07 - 10 let - 1. stupeň,  30,- Kč za oběd (měsíčně 660,- Kč)
strávníci 11 - 14 let - 2. stupeň,  32,- Kč za oběd (měsíčně 704,- Kč)
strávníci 15 a více let -  3. stupeň,  34,- Kč za oběd (měsíčně 748,- Kč
cizí strávníci 68,- Kč za oběd

 

Žáci, kteří dosáhnou v tomto školním roce (1. 9. 2021 - 31. 8. 2022) 11 nebo 15 let, budou již patřit do vyšší kategorie.

Žáci v době nepřítomnosti ve škole nemají nárok na oběd. Výjimkou je první den neplánované absence. Obědy je potřebné odhlásit do 7:30 hodin.

 

Vaříme pro děti s celiakií.

 

Přihláška na stravování

 

číslo účtu školní jídelny: 10834041/0100

 

Vážení rodiče,

abychom Vašim dětem mohli poskytovat co nejlepší služby, budeme velmi rádi, napíšete-li nám všechny Vaše připomínky a náměty k chodu školní jídelny. Za Vaše e-maily Vám předem děkujeme.