Hlavní úkoly školy ve školním roce 2019/2020

 

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“

 1. Hemingway

Výchovně vzdělávací oblast:

 • postupovat ve vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“, platná verze k 1. 9. 2019
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • využívat formativní hodnocení
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím ranních schůzek s žáky
 • posilovat znalost spisovné češtiny vlastním příkladem, vymezovat se proti vulgarismům
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – rétoriku ve všech vzdělávacích oblastech
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím sportovních kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr II“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (semináře v oblasti mentorinku, koučinku, kariérového poradenství a cizích jazyků)
 • realizovat projekt „Cesta za inspirací“ v operačním programu Praha – Pól růstu (stáže pedagogů v Irsku a Dánsku, do Finska a Švédska byly realizovány, komunitní setkávání a vzdělávání žáků v 2. a 3. ročníku)
 • postupně obnovovat vybavení tříd

 

Hodnotící činnost vedení školy:

 • tandemová výuka, spolupráce při přípravě hodin
 • systematické využívání inovativních metod výuky
 • reflexe formativního hodnocení
 • mentorink

 

Pedagogické rady:

 • 27. 8. 2019
 • 18. 11. 2019
 • 27. 1. 2020
 • 6. 4. 2020 (spolu s třídními schůzkami)
 • 22. 6. 2020

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 2. 9. 2019 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 9. 9. 2019 – třídní schůzky (17:00 – 1. stupeň, 17:30 – 6. A, 17:40 – 6. B, 17:50 – 6. C a v 18:00 7. až 9. ročník)
 • 11. 11. - 15. 11. 2019 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 13. 1. - 17. 1. 2020 - individuální konzultace (třídní učitel - žák - rodič)
 • 13. 1. 2020 - informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 13. 1. 2020 - informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 6. 4.  2020 - třídní schůzky (17:00 – 1. stupeň, 18:00 – 2. stupeň)
 • 8. 6. - 12. 6. 2020 - individuální konzultace (třídní učitel - žák – rodič)

Konzultace s ostatními učiteli probíhají i při pravidelných konzultačních hodinách pedagogů.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 9. 9. 2019  - 19:00
 • 11. 11. 2019 – 17:00
 • 13. 1. 2020 – 17:00
 • 6. 4. 2020 – 16:30
 • 15. 6. 2020 – 17:00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 11. listopadu 2019 (8:30 – 18:00 hodin) – Den rodičů
 • úterý 24. března 2020 (8:30 – 16:00 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 1. a 2. dubna 2020 (13:00 – 18:00)
 • 15. 4. 2020 – zahájení Dílny předškoláčků, pokračuje 29. 4., 13. 5., 27. 5. a 10. 6. 2020, vždy od 15:00 hodin)
 • 10. 6. 2020 - ukončení Dílny předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče

 

Školní projekt:

Svět kolem nás

projektové dny:

 • úterý 8. 10. 2019
 • pondělí 18. 11. 2019
 • pátek 14. 2. 2020
 • středa 1. 4. 2020
 • čtvrtek 14. 5. 2020

 

Tělovýchovné kurzy:

 • 8. – 13. 3. 2020 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 1. 6. – 19. 6. 2020 – 3 turnusy školních pobytů v hotelu Medlov, Vysočina

 

Prázdniny:

 • podzimní: 29. - 30. 10. 2019, v pondělí 28. 10. je státní svátek
 • vánoční: 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020, vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
 • pololetní: 31. 1. 2020
 • jarní: 17. 2. – 23. 2. 2020
 • velikonoční: 9. 4. 2020, v pátek 10. 4. je svátek Velký pátek
 • hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2020, nástup do školy je v úterý 1. září 2020

 

Hlavní akce školy:

 • 2. 9. 2019 – slavnostní zahájení školního roku 2019/2020
 • 4. – 6. 9. 2019 – adaptační program pro 6. ročník
 • 11. 9. 2019 – táborák pro 1. třídy
 • 4. 10. 2019 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 8. 10. 2019 – třídní projektový den
 • 11. 11. 2019 – Den rodičů
 • 18. 11. 2019 – třídní projektový den
 • 5. 12. 2019 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • prosinec 2019 - vánoční pořady pro děti v mateřských školách (MŠ Sulanského, Stachova, A. Drabíkové)
 • 22. 1. 2020 – ukončení hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020
 • 14. 2. 2020 – třídní projektový den
 • 25. 2. 2020 – masopust – karnevalový rozverný den s vepřovými hody
 • 8. 3. – 13. 3. 2020 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 24. 3. 2020 – Den otevřených dveří
 • 1. 4. 2020 – školní projektový den
 • 1. a 2. 4. 2020 – zápis do 1. tříd
 • 4. 5. 2020 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou V
 • 14. 5. 2020 – třídní projektový den27. 5. 2020 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 27. 5.2020 - rozloučení s žáky 9. tříd (slavnostní oběd)
 • 1. 6. – 7. 6. 2020 – 1. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 7. 6. – 13. 6. 2020 – 2. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 13. 6. – 19. 6. 2020 – 3. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 22. – 25. 6. 2020 – Slavnost Slabikáře
 • 17. 6. 2020 – ukončení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 • 24. 6. 2020 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou V
 • 26. 6. 2020 – slavnostní ukončení školního roku

  

Ředitelské volno:

 • 29. - 30.06.2020 (z důvodu rekonstrukce varny)

 

Přípravný týden:

 • 25. 8. – 31. 8. 2020 (výjezdní jednání 25. 8. – 26. 8. 2020)

  

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2019 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2020 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2020 - talentové zkoušky
 • 15.1. - 31. 1. 2020 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. – 30. 4. 2020 - 1. kolo přijímacích zkoušek