Hlavní úkoly školy ve školním roce 2020/2021

 

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“

 1. Hemingway

Výchovně vzdělávací oblast:

 • postupovat ve vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“, platná verze k 1. 9. 2020
 • realizovat školní projekt „Děti učí“
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • aktivně využívat formativní hodnocení, individualizovat výuku (možnost výstupu v ročníkovém hodnocení)
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím setkávání s žáky
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti – rétoriku ve všech vzdělávacích oblastech
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím sportovních kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr II a III“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • realizovat projekt „Cesta za inspirací II“ v operačním programu Praha – Pól růstu
 • postupně obnovovat vybavení tříd

 

Hodnotící činnost vedení školy:

 • reflexe formativního hodnocení
 • aktivní využití mentorinku
 • výuka v CLILu

  

Pedagogické rady:

 • 31. 8. 2020
 • 2. 11. 2020
 • 25. 1. 2021
 • 19. 4. 2021 (spolu s třídními schůzkami)
 • 21. 6. 2021

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 1. 9. 2020 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 7. 9. 2020 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:00 – 6. A, 18:10 – 6. B, 18:20 – 6. C a v 18:30 7. až 9. ročník)
 • 9. 11. - 13. 11. 2020 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 18. 1. - 21. 1. 2020 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 18. 1. 2021 – 18:00 informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 18. 1. 2021 – 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 19. 4. 2021 – třídní schůzky (17:30 – 1. stupeň, 18:30 – 2. stupeň)
 • 19. 4. 2021 – 16:30 seminář pro rodiče, téma: Bezpečí ve škole, šikana
 • 7. 6. – 18. 6. 2021 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)

Konzultace s ostatními učiteli probíhají i při pravidelných konzultačních hodinách pedagogů.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 7. 9. 2020  – 17:00
 • 9. 11. 2020 – 17:00
 • 18. 1. 2021 – 17:00
 • 12. 4. 2021 – 17:00
 • 14. 6. 2021 – 17:00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 23. listopadu 2020 (8:30 – 18:00 hodin) – Den rodičů
 • úterý 30. března 2021 (8:30 – 16:00 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

Zápis do 1. ročníku:

 • 7. a 8. dubna 2021 (13:00 – 18:00)
 • 14. 4. 2021 – zahájení Dílny předškoláčků, pokračuje 28. 4., 12. 5., 26. 5. a 2. 6. 2021, vždy od 15:00 hodin
 • 2. 6. 2021 – ukončení Dílny předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče

 

Hlavní akce školy:

 • 1. 9. 2020 – slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
 • 7. – 9. 9. 2020 – adaptační program pro 6. ročník
 • 9. 9. 2020 – 18:00 táborák pro 1. třídy
 • 29. 9. 2020 – třídní projektový den (výpravy za poznáním)
 • 30. 9. 2020 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny)
 • 1. 10. 2020 – předávání poznatků z projektového dne (v průběhu dne)
 • 2. 10. 2020 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 23. 11. 2020 – Den rodičů
 • 4. 12. 2020 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 21. 1. 2021 – 10:00 ukončení hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • 3. 2. 2021 – třídní projektový den (výpravy za poznáním)
 • 4. 2. 2021 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny)
 • 5. 2. 2021 – předávání poznatků z projektového dne (v průběhu dne)
 • 16. 2. 2021 – masopust
 • 7. 3. – 12. 3. 2021 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 30. 3. 2021 – Den otevřených dveří
 • 7. a 8. 4. 2021 – zápis do 1. tříd
 • 3. 5. 2021 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou V
 • 4. 5. 2021 – třídní projektový den (výpravy za poznáním)
 • 5. 5. 2021 – příprava prezentace z projektového dne (3 vyučovací hodiny)
 • 6. 5. 2021 – předávání poznatků z projektového dne (v průběhu dne)
 • 31. 5. – 6. 6. 2021 – 1. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 6. 6. – 12. 6. 2021 – 2. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 12. 6. – 18. 6. 2021 – 3. turnus – školní pobyty hotel Medlov
 • 21. – 24. 6. 2021 – Slavnost Slabikáře
 • 17. 6. 2021 – ukončení hodnocení za 2. pololetí školního roku 2020/2021
 • 23. 6. 2021 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 24. 6. 2021 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou V
 • 30. 6. 2021 – slavnostní ukončení školního roku

 

Projekt:

DĚTI UČÍ

projektové dny:

 • úterý 29. 9. 2020 (s návazností 30. 9. – 1. 10. 2020)
 • středa 3. 2. 2021 (s návazností 4. – 5. 2. 2021)
 • úterý 4. 5. 2021 (s návazností 5. – 6. 5. 2021)

 

Tělovýchovné kurzy:

 • 1. 2. 2021 – zahájení výuky plavání (2. a 3. ročník, 2. pololetí)
 • 7. 3. – 12. 3. 2021 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 31. 5. – 18. 6. 2021 – 3 turnusy školních pobytů v hotelu Medlov, Vysočina

 

Prázdniny:

 • podzimní: 29. – 30. 10. 2020, ve středu 28. 10. 2020 je státní svátek
 • vánoční: 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021, vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
 • pololetní: 29. 1. 2021
 • jarní: 22. 2. – 28. 2. 2021
 • velikonoční: 1. 4. 2021, v pátek 2. 4. 2021 je svátek Velký pátek
 • hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2021, nástup do školy je ve středu 1. září 2021

 

Ředitelské volno:

 • není plánováno

 

Přípravný týden:

 • 25. 8. – 31. 8. 2021 (výjezdní jednání 25. 8. – 26. 8. 2021)

  

Přijímací řízení na střední školy:

 • do 30. 11. 2020 termín odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou k rukám ředitele střední školy
 • do 1. 3. 2021 termín k odevzdání přihlášek k rukám ředitele střední školy (mimo škol s talentovými zkouškami)
 • 2. 1. – 15. 1. 2021 - talentové zkoušky
 • 15.1. - 31. 1. 2021 -  přijímací řízení na konzervatoř
 • 12. 4. – 30. 4. 2021 - 1. kolo přijímacích zkoušek