Hlavní úkoly školy ve školním roce 2018/2019

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale též vhodný terén, z něhož by mohly vzlétnout.“ E. Hemingway

 

Výchovně vzdělávací oblast:

 • postupovat ve vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“
 • vést žáky ke vzdělanosti, poctivosti, slušnosti a odpovědnosti, naplňovat vizi školy „Společně hledáme správný směr“
 • využívat formativní hodnocení
 • propojit vyučování s praxí projektem „Rodiče učí“
 • podporovat program zpracovávání závěrečných prací žáků v 9. ročníku
 • připravit v 5., 7. a 9. ročníku žáky na zkoušky na gymnázia a střední školy
 • prohlubovat práci třídních učitelů prostřednictvím ranních schůzek s žáky
 • posilovat znalost spisovné češtiny vlastním příkladem, vymezovat se proti vulgarismům
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti - rétoriku
 • pokračovat v programech určených pro žáky s odlišným mateřským jazykem
 • nabídnout žákům zájmové vzdělávání ve vysoké kvalitě
 • osamostatňovat žáky prostřednictvím plaveckých a lyžařských kurzů, školních pobytů, akcí pro veřejnost
 • podpořit vzdělávání pedagogů  

 

Materiálně technická oblast:

 • realizovat projekt „Hledáme správný směr“ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • realizovat projekt „Cesta za inspirací“ v operačním programu Praha – Pól růstu
 • připravovat a realizovat program Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj vzdělávání
 • realizovat projekt „Modernizace odborných učeben Základní školy, Praha 4, Mendelova 550“ v operačním programu Praha – Pól růstu
 • postupně vybavovat školu informačními zdroji pro žáky

 

  

Hodnotící činnost vedení školy:

 • tandemová výuka
 • systematické využívání inovativních metod výuky
 • využívání formativního hodnocení

 

Prázdniny:

 • podzimní: 29. - 30. 10. 2018
 • vánoční: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019, vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • pololetní: 1. 2. 2019
 • jarní: 11. 2. – 17. 2. 2019
 • velikonoční: 18. 4. - 22. 4. 2019
 • hlavní: 1. 7. -  31. 8. 2019, nástup do školy je v pondělí 2. září 2019 

 

Pedagogické rady:

 • 28. 8. 2018 
 • 19. 11. 2018
 • 28. 1. 2019 
 • 8. 4. 2019 (spolu s třídními schůzkami)
 • 24. 6. 2019

 

 Třídní schůzky a konzultace s rodiči:

 • 3. 9. 2018 (pouze pro rodiče dětí 1. tříd, přivítání prvňáčků)
 • 17. 9. 2018 – třídní schůzky (17,00 – 1. stupeň, 18,00 – 2. stupeň)
 • 12. 11. - 16. 11. 2018 - individuální konzultace (třídní učitel – žák – rodič)
 • 14. 1. - 18. 1. 2019 - individuální konzultace (třídní učitel - žák - rodič)
 • 14. 1. 2019 - informativní schůzka pro rodiče žáků hlásících se na střední školy
 • 14. 1. 2019 - informativní schůzka pro rodiče žáků jedoucích na lyžařský kurz
 • 8. 4.  2019 - třídní schůzky (17,00 – 1. stupeň, 18,00 – 2. stupeň)
 • 10. 6. - 14. 6. 2019 - individuální konzultace (třídní učitel - žák – rodič)

Konzultace s ostatními učiteli probíhají i při pravidelných konzultačních hodinách pedagogů.

 

Schůzky výboru Spolku přátel školy Mendelova:

 • 10. 9. 2018  - 17,00
 • 12. 11. 2018 – 17,00
 • 14. 1. 2019 – 17,00
 • 1. 4. 2019 – 17,00
 • 17. 6. 2019 – 17,00

 

Dny otevřených dveří:

 • pondělí 12. listopadu 2018 (8,30 – 18 hodin) – Den rodičů
 • úterý 26. března 2019 (8,30 – 16 hodin)
 • kdykoli po dohodě

 

 Zápis do 1. ročníku:

 • 9. a 10. dubna 2019 (13,00 – 18,00)
 • 24. 4. 2019 – zahájení Dílny předškoláčků, dále pokračuje každý týden vyjma státních svátků  (15. 5., 22. 5., 29. 5. a 5. 6. 2019)
 • 5. 6. 2019 - ukončení Dílky předškoláčků, následuje schůzka pro rodiče

 

Hlavní akce školy:

 • 3. 9. 2018 – slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
 • 5. – 7. 9. 2018 – adaptační program pro 6. ročník
 • 12. 9. 2018 – táborák pro 1. třídy
 • 3. 10. 2018 – setkání s odborníkem (logopedie mladšího školního věku)
 • 5. 10. 2018 – Mendelánkování - program pro děti z mateřských škol
 • 5. – 6. 10. 2018 – komunální volby
 • 8. 10. 2018 – seminář Emoční sebeobrana (pro nové zájemce)
 • 22. 10. 2018 – seminář Emoční sebeobrana (pro nové zájemce)
 • 12. 11. 2018 – Den rodičů
 • 5. 12. 2018 – Mikuláš (i pro mateřské školy)
 • 10. - 19. 12. 2018 - vánoční pořady pro děti v mateřských školách (MŠ Sulanského, Stachova, A. Drabíkové)
 • 24. 1. 2019 – ukončení klasifikace za 1. pololetí školního roku 2018/2019
 • 5. 3. 2019 – masopust – karnevalový rozverný den s vepřovými hody
 • 17. 3. – 23. 3. 2019 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 26. 3. 2019 – Den otevřených dveří
 • 9. a 10. 4. 2019 – zápis do 1. tříd
 • 6. 5. 2019 – vyhlášení soutěže Přelet nad Mendelkou IV
 • 27. 5. – 1. 6. 2019 – 1. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 1. 6. – 7. 6. 2019 – 2. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 10. 6. – 15. 6. 2019 – 3. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 15. 6. – 21. 6. 2019 – 4. turnus – školní pobyty hotel Kořínek
 • 10. – 13. 6. 2019 – Slavnost Slabikáře
 • 20. 6. 2019 – ukončení klasifikace za 2. pololetí školního roku 2018/2019
 • 26. 6. 2019 – rozloučení s žáky 9. tříd
 • 27. 6. 2019 – vyhodnocení soutěže Přelet nad Mendelkou IV
 • 28. 6. 2019 – slavnostní ukončení školního roku

 

Projekt:

Poznáváme naši vlast 

 

Tělovýchovné kurzy:

 • plavání - 1. a 2. třídy - 2. pololetí školního roku 2018/2019 (tzn. únor – červen 2019) bazén VS Jedenáctka (Praha 11)
 • 17. 3. – 23. 3. 2019 – lyžařský kurz – Innerkrems (Rakousko)
 • 27. 5. – 21. 6. 2019 – 4 turnusy školních pobytů v hotelu Kořínek v Kořenově, Jizerské hory

 

Ředitelské volno:

 • není plánováno

 

Přípravný týden:

 • 26. 8. – 30. 8. 2019 (výjezdní jednání 26. 8. – 27. 8. 2019)

  

Přijímací řízení na střední školy:

Informace