Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života

Kdo jsme?

Kamarádi ze 4. C - 17 dívek a 14 chlapců.

Učíme se, smějeme se a rosteme... - spolu...

 

Vánoce jsou tady, 

nic je nezastaví.

Tam, kam se přiblíží,

ozdoby dohlíží,

zda se slaví.

Vánoce jsou tady!