Úvod

Vítejte na stránkách družiny 3. C

 

POKRAČUJEME V CELOROČNÍM PROJEKTU ŠD 3. C - Čteme dětem

 

V každém týdnu si v družině přečteme pohádku nebo článek o přírodě. O nich si následně povídáme a odpovídáme na otázky k textu. Každou přečtenou pohádku nebo článek si založíme do naší kouzelné a vyrobené knihovničky. Do konce tohoto školního roku jich chceme mít v knihovničce přečtených celkem 180. 

Cíl projektu - čtení dětem rozvíjí slovní zásobu

                     - dává svobodu ve vyjadřování

                     - učí samostatnému myšlení

                     - rozvíjí představivost

                     - trénuje paměť

                     - učí děti hodnotám

                     - je prevencí patologických jevů a jiné       

 

Z dítěte, které čte, bude jednou dospělý, který myslí.