Profil školy

Jsme  "Školou úspěšného života". Naším cílem je nacházet cestu ke každému žáku. Podporujeme rovné šance dětí na vzdělávání. Máme radost z každého úspěchu našich žáků. Naší prioritou je vytváření kompetencí žáků, které budou uplatňovat v dalším životě. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, jsou našimi pomocníky a poradci. Výuka cizích jazyků začíná už v 1. ročníku angličtinou. V 7. ročníku si vybírají druhý cizí jazyk z následující nabídky: němčina, ruština, francouzština.

Hodnotíme pokrok dítěte ve vzdělávání. V 1. až 3. ročníku dostávají děti na vysvědčení slovní hodnocení.

V naší škole kombinujeme mnoho způsobů, metod a forem práce při vzdělávání a výchově žáků. 

Nedílnou součástí vzdělávání jsou projektové dny, kurzy, školní pobyty v přírodě a činnosti k získání praktických zkušeností.

 

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-11/11926/zs-mendelova-nabizi-pratelske-prostredi

zdroj: PRAHA TV 

 

Školní vzdělávací program

Dlouhodobá strategie školy

Základní vzdělávací strategie

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies