Profil školy

 

Jsme školou poskytující základní vzdělání. Naším cílem je nacházet cestu ke každému žáku. Podporujeme rovné šance dětí na vzdělávání. Máme radost z každého úspěchu našich žáků. Naší prioritou je vytváření kompetencí žáků, které budou uplatňovat v dalším životě. Velmi úzce spolupracujeme s rodiči, jsou našimi pomocníky a poradci.

Výuka cizích jazyků začíná už v 1. ročníku angličtinou. Od 5. třídy mohou děti studovat němčinu ve školním klubu. V 7. ročníku si vybírají druhý cizí jazyk z následující nabídky: němčina, ruština, francouzština.

V naší škole kombinujeme mnoho způsobů, metod a forem práce při vzdělávání a výchově žáků. Netradiční rozmístění lavic ve třídě je podmínkou kooperativního učení. Využíváme však i další způsoby vyučování.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou projektové dny, kurzy, školní pobyty v přírodě a činnosti k získání praktických zkušeností.