Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

 

 

V letošním školním roce nabízíme dětem tyto kroužky:

 

výtvarné a rukodělné:

 

keramika

papírové modelářství

 

umělecké:

 

flétna

dramatický kroužek

 

jazykové:

 

konverzace v angličtině

 

vzdělávací:

 

programování a počítače

 

 

sportovní:

 

fotbal

florbal

volejbal

jóga

sportovní hry

pohybové hry pro dívky

volejbal

 

kroužky pořádané externími spolupracovníky:

 

Věda nás baví - externí ( přihlašování a platba v jiné organizaci)

pěvecký sbor Mendy - externí (přihlašování a platba v jiné organizaci)