Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

 

V letošním školním roce 2021/2022 bychom rádi nabídli dětem tyto kroužky:

 

 výtvarné a rukodělné:

keramika

papírové modelářství

výtvarný kroužek

 

umělecké:

flétna

 

jazykové:

konverzace AJ

 

vzdělávací:

deskové hry, programování a počítače

chytré hlavičky (rozvoj nadání)

 

sportovní:

atletika, jogging

fotbal

florbal 

jóga

pohybové hry

volejbal

 

kroužky pořádané externími spolupracovníky:

Věda nás baví (přihlašování a platba v jiné organizaci)

 www.vedanasbavi.cz

In - line bruslení (přihlašování a platba v jiné organizaci)

https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/19991/