Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

 

V letošním školním roce 2022/2023 bychom rádi nabídli dětem tyto kroužky:

 

výtvarné a rukodělné:

keramika

papírové modelářství

výtvarný kroužek

Origami (skládání z papíru)

 

umělecké:

flétna

 

jazykové:

konverzace AJ

 

vzdělávací:

programování a počítače

3D tisk

chytré hlavičky (rozvoj nadání)

 

sportovní:

fotbal 

jóga

házená a jiné míčové hry

pohybové hry

kroužky pořádané externími spolupracovníky:

 in line bruslení (přihlašování a platba v jiné organizaci)

www.jsmeinline.cz