Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

 

V letošním školním roce 2019/2020 nabízíme dětem tyto kroužky:

výtvarné a rukodělné:

keramika

papírové modelářství

švadlenky

výtvarný kroužek

 

umělecké:

flétna

herecká improvizace

 

jazykové:

konverzace AJ

německý jazyk

 

vzdělávací:

deskové hry, programování a počítače

chytré hlavičky (rozvoj nadání)

 

sportovní:

atletika, jogging

fotbal

florbal

jóga

pohybové hry

volejbal

 

kroužky pořádané externími spolupracovníky:

Věda nás baví - externí (přihlašování a platba v jiné organizaci)