Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 400 Kč měsíčně.

 

V letošním školním roce 2023/2024 nabízíme dětem tyto kroužky:

 

výtvarné a rukodělné:

keramika

papírové modelářství

výtvarný kroužek

origami (skládání z papíru)

 

umělecké:

flétna

 

jazykové:

konverzace AJ

 

vzdělávací:

3D tisk

chytré hlavičky (rozvoj nadání)

přírodovědný kroužek

 

sportovní:

basketball

fotbal 

florbal

jóga

pohybové hry

 

Rozpis zájmových kroužků najdete zde.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies