Naše kroužky

Škola nabízí ve školní družině nebo ve školním klubu mnoho rozmanitých kroužků. Platba za školní klub je 300 Kč měsíčně.

 

V letošním školním roce nabízíme dětem tyto kroužky:

výtvarné a rukodělné:

keramika

papírové modelářství

švadlenky

 

umělecké:

flétna

 

jazykové:

konverzace v angličtině

 

vzdělávací:

programování a počítače

šachy

průvodce Biblí

chytré hlavičky (rozvoj nadání)

 

sportovní:

atletika

fotbal

florbal

volejbal

jóga

pohybové hry

 

kroužky pořádané externími spolupracovníky:

Věda nás baví - externí (přihlašování a platba v jiné organizaci)

pěvecký sbor Mendy - externí (přihlašování a platba v jiné organizaci)