Třídní stránky 8. C, školní rok 2020/2021

Jsme šikovná třída složená z 29 osobností a talentů a učíme se být tým. Chceme respektovat naše odlišnosti a učit se novým věcem. 

 Už jsme v 8. třídě. Letos máme v plánu učit druhé, protože nás čeká projekt děti učí.

První projektový den jsme se učili sporty. Hráli jsme fotbal a byli jsme v Hop aréně. Pak nás ale opět přepadla Korona krize a museli jsme zůstat doma. Škoda.

Aktuálně jsme sice doma, ale setkáváme se online dál. Kromě pravidelného vyučování v Google meet hodinách máme třídní setkání každý pátek v 13h. Hlavně se už ale nemůžeme dočkat, až nás opět pustí do školy a prožijem další dobrodružství, ale hlavně se už moc těšíme na spolužáky a učitele a oni určitě na nás.

Třídní učitel