Třídní stránky 8. C, školní rok 2020/2021

Jsme šikovná třída složená z 29 osobností a talentů a učíme se být tým. Chceme respektovat naše odlišnosti a učit se novým věcem. 

Od září začínáme nový školní rok 2020/21 a těšíme se na to, co nás čeká. Už jsme v 8. třídě. Hurá! Rozloučili jsme s naší spolužačkou Hankou, která přešla na jinou školu a dokončila s námi 7. ročník. Letos máme v plánu učit druhé, protože nás čeká projekt děti učí. Jsme zvídavá třída a těšíme se i na změny, které nás letos čekají. Dostali jsme novou paní učitelku na češtinu a dějepis, která tu na škole vyučuje již déle a má mnoho zkušeností, kterými nás může obohatit. Na němčinu jsme dostali také staro-nového učitele, kterého již známe a doufáme, že nás bude němčina ním bavit. Jinak nejsou další změny v učitelích. Rozvrh se dovíme 28.8. Letos se v rámci předmětu VO naučíme plánovat svůj a rodinný rozpočet a dozvíme se více o penězích a o způsobech, jak je správně používat, jinými slovy se naučíme být finančně gramotní.

Ohlédnutí za 7. ročníkem.

7. třídu jsme začali seznámením s novými dvěmi spolužačkami a s novými učiteli. Začali jsme se učit 3 nové jazyky: francouzštinu, němčinu a ruštinu. Už víme, jak se máme učit na 2. stupni, a tak nám nedělá problémy zvládat překážky a nové výzvy.

Baví nás projektové dny, na prvním dni jsme poznávali svět očima různých kultur. Vařili jsme známá jídla z naší kuchyně, ale studovali jsme i odlišnosti jiných kultur. Jsme rádi za spolupráci s pí. uč. Buriánkovou. Na druhém projektovém dni jsme si hráli na průvodce Prahou a dozvěděli jsme se o různých zajímavostech Prahy. Už víme, kde jsou v Praze synagogy, známe pověst o Golemovi a také víme více o Karlově mostě a víme, kdo jsou to Wintonovy děti. To vše jsme objevovali sami a pomáhali nám v tom naši průvodci třídní učitel a paní učitelka na češtinu Buriánková. Na třetím projektovém dni se seznámíme více se slavnými osobnostmi našeho národa a světa. Budeme provádět v cizích jazycích a budeme objevovat svět prostřednictvím slavných osobností. Pak bude následovat školní projektový den, kdy si budeme moci vybrat to, co nás nejvíce zajímá a pak do pětice všeho dobrého budeme poznávat naši planetu.

V nejrůznějších předmětech poznáváme svět a vztahy kolem nás. Ať už je to číselné vyjádření v matematice a nebo jsou to přírodní zákony ve fyzice nebo je to zeměpis či přírodopis, jsme rádi, že to vše můžeme promítnout do reálného života. Učíme se i v předmětech jako je Výchova k občanství - tam poznáváme teoreticky i prakticky vztahy, vzájemnost a konflikty a jak s nimi správně nakládat. V angličtině se učíme vyprávět příběh a budeme se učit mluvit o zkušenostech. Máme i praktické předměty jako je vaření, mňam! Rádi malujeme při výtvarné výchově a rádi zpíváme při hudební výchově. Jsme talentovaní sportovci, zvláště nás baví vybíjená a volejbal. Krom toho rádi hrajeme fotbal. Je toho tolik, co už jsme ochutnali, viděli a poznali a je toho ještě tolik neprobádaného a co se máme naučit. My ale nezoufáme, protože jsme škola úspěšného života a my jsme úspěšná třída a úspěšní žáci.

V prosinci jsme absolvovali preventivní program pro 7. ročníky o tom, "co jsme ochotni sdílet" s panem lektorem Holubem. V únoru před jarňáky jsme vyrazili do města kolem nás a dozvěděli se více o slavných osobnostech Prahy. Víme více o tom, kam někteří z nás v budoucnu půjdou studovat a nebo o sochách na Karlově městě a v neposladně víme, kde kázal mistr Jan Hus o pravdě. Už také víme, kdo obklopuje známou sochu sv Václava u Koně.

V březnu jsme absolvovali festival Jeden svět, podívali jsme se na 3 krátké filmy o současném světě a diskutovali jsme o nich.
Někteří z nás se zúčastnili Lyžařského výcviku v Rakousku.

Do toho nám začaly korona "prázdniny" a museli jsme zústat doma... Učíme se dál online!

Třídní učitel