Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem...

Naše třída se nachází v 1. patře (vlevo od schodiště).

Přeji všem úspěšný start a pevné zdraví.

AB