Výuka

Fyzika – Rady a kritéria hodnocení

Spíše než dostat horší známku, protože jsem něčemu nerozuměl předtím, je lepší včas říct, že něčemu nerozumím teď. Cílem předmětu je ze světa více vidět, něčemu porozumět a lépe se o něm vyjadřovat a jej popisovat.