Úvod

Vítejte na našich stránkách

v novém školním roce 2021/2022.

Kdo jsme?

Kamarádi ze 7. C - 15 dívek a 15 chlapců.

Najdete nás v nové třídě ve 2. patře na konci chodby vlevo.

Učíme se, smějeme se a rosteme... - spolu...