Výuka

Fyzika: Archiv testů a úkolů, probrané učivo

V prvním pololetím jsme se věnovali tělesům, látkám a jejich skupenství. Seznámili jsme se s fyzikální veličinou SÍLOU. Mluvili jsme o magnetismu a gravitaci. V druhém pololetí pracujeme s dalšími fyzikálními veličinami - délka, hmotnost, hustota. Proto je začátek pololetí věnován hodně nejrůznějším převodům, na což píšeme často pětiminutovky. V březnu začínáme důležité fyzikální výpočty, které se týkají hustoty.

Výchova k občanství

Stát je základní územní mocenská jednotka, instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je…