Výuka

Fyzika: Archiv testů a úkolů, probrané učivo

V prvním pololetí jsme se věnovali tělesům, látkám a jejich skupenství. Seznámili jsme se s fyzikální veličinou SÍLOU. Mluvili jsme o magnetismu a gravitaci. V druhém pololetí pracujeme s dalšími fyzikálními veličinami - délka, hmotnost, hustota. Proto je začátek pololetí věnován hodně nejrůznějším převodům, na což píšeme často pětiminutovky. V březnu a dubnu jsme probrali důležité fyzikální výpočty, které se týkají hustoty. Zabývali jsme se časem, měřením času a převody z hodin na na minuty a zpět na hodiny v desetinném zápisu. Nyní jsme uzavřeli kapitolu TEPLOTA - vliv teploty na velikost …

Masopust 2018

Formou "volného psaní", kdy se pět minut píše na zadané téma, jsme zhodnotili, jak se letošní představení povedlo naší třídě.