Matematika - kritéria hodnocení (školní rok 2021/2022)

Zde najdete kritéria hodnocení pro tento školní rok.

Matematika - kritéria hodnocení (školní rok 2020/2021):

Rozšiřující úkol, domácí příprava - váha 0,1

Práce v hodině - váha 0,1 nebo váha 0,3

Vedení sešitu (kompletní zápisky; nalepené pracovní listy a jiné podklady rozdané při výuce) - váha 0,3. Pokud si žák nestihne opsat zápisky z tabule, může si je (se souhlasem vyučující) vyfotit mobilním telefonem a dopsat si je doma.

Pětiminutovka - váha 0,2

Krátká písemná práce (10 až 20 minut) - váha 0,4

Kontrolní práce (čtvrtletní písemná práce) - váha 1,0

 

Možnost dobrovolných oprav:

Krátká písemná práce - termín opravy bude stanoven vždy po domluvě

Vedení sešitu - známku si lze opravit doplněním zápisků  a dolepením obdržených podkladů maximálně do jednoho týdne od udělení známky.

 

Možnost konzultací pro žáky:

Po předchozí domluvě ve středu od 14:00 pro 9. B a ve čtvrtek od 14:00 pro 8. C vždy v PC 1. patro.