Výuka

Dějepis 9

Letos se budeme zabývat 20. stoletím - vznikem Československa, totalitou - nacismem a komunismem a také demokracií.