Výuka

Test Chemie Út 8.1.

Pracovní list jako příprava na písemku - protonové a nukleonové číslo, atom a iont, počty elektronů a protonů, valenční vrstva a valenční elektrony

CHEMIE - Archiv testů

Umět prvních 30 prvků (bez Scandia, po Zinek) periodické tabulky. Dále jsme doposud psali tří (větší) testy. 3) Metody dělení směsí, voda, vzduch (23…

MAT - Archiv testů

Doposud jsme psali devět testů, 1. na druhou mocninu a odmocninu (počítání zpaměti), 2. na určování druhé mocniny pomocí tabulek, a to i u čísel,…