Výuka

DÚ MAT na Pá 8.2.

Dokončit příklady z předchozí hodiny na roznásobování závorek (podle různých vzorců i bez vzorců)Rozhodnout, které zadání odpovídá vzorci A2 - B2