Výuka

MAT - Archiv testů

Doposud jsme psali 10 testů. 1) Sčítání a odčítání celých čísel 2) Násobení a dělení celých čísel 3) Smíšené příklady na násobení a sčítání celých…