Zahájení školního roku 2024/2025

V pondělí 2. září 2024 se sejdeme na školním hřišti.  

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku:

8:15 hodin: slavnostní zahájení na oranžovém hřišti (6. - 8. ročník)
8:30 hodin:  slavnostní zahájení na velkém hřišti (1. - 5. ročník a 9. ročník)
Po skončení zahájení se rodiče s dětmi 1. ročníku odeberou do tříd, kde proběhnou třídní schůzky. Prosíme rodiče, aby vybrali pouze jednoho zástupce, který se schůzky zúčastní. Děkujeme.

 

První školní týden proběhne následovně (mimo 1. ročník):

2. září 2024 - 1 vyučovací hodina (do 9:00 hodin), oběd od 11:00 do 13:00 hodin, po skončení 1. vyučovací hodiny jdou družinové děti do družiny, ostatní domů, můžete si je vyzvednout u hlavního vchodu, děti nemusí mít tašky ani přezůvky
3. září 2024 - třídnické záležitosti do 11:55 hodin (poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, volba třídní samosprávy, kontrola kontaktů na zákonné zástupce, kontrola kopií kartiček zdravotní pojišťovny, učebnice, rozvrh)
od 4. září 2024 - výuka dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování)
 
 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies