Škola v přírodě

Škola v přírodě se ve školním roce 2023/2024 uskuteční na Šumavě.

Ubytováni budeme v hotelu Zadov.

 

Rozdělení turnusů:

1. turnus 27.05.2024 - 01.06.2024: 1., 2. a 3. ročník, vedoucí Mgr. Lenka Hůrková (tel.: 724 354 941) 

2. turnus 10.06.2024 - 15.06.2024: 7. B a C, 8. a 9. ročník, vedoucí PhDr. Martina Thumsová (tel.: 602 270 472)

3. turnus 15.06.2024 - 20.06.2024: 4., 5. a 6. ročník, 7. A, vedoucí PhDr. Martina Thumsová (tel.: 602 270 472)

 

Cena pobytu je 5 500,- Kč a zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pojištění, výlet autobusem na hrad Kašperk a vstupné.

 

Záloha: 2 500 Kč do 15. listopadu 2023

Doplatek:  3 000 Kč do 17. dubna 2024

Rodiče si mohou s referentkou školy paní Pamelou Havlíčkovou dohodnout splátkový kalendář (havlickovap@zsmendelova.cz, tel.: 272 088 224).

V odůvodněných případech je možné do 15. dubna 2024 požádat výbor SPŠM o příspěvek (prostřednictvím třídních učitelů). Příspěvek dítě obdrží po absolvování školy v přírodě.

 

Dokumenty:

informační letáček

závazná přihláška

 

 

Platbu je nutné uhradit na účet školy 43-4338360247/0100. Variabilní symbol sdělí přihlášeným žákům referentka školy Pamela Havlíčková (tel. 272 088 224) nebo třídní učitel(ka). Variabilní symbol je stejný jako pro platby školní družiny nebo obědů ve školní jídelně.

 

V případě, že se žák nebude moci zúčastnit školního pobytu z důvodu nemoci (na základě lékařského potvrzení), bude mu vrácena celá zaplacená částka. Pokud bude přijíždět později nebo odjíždět dříve, zůstane částka za pobyt neměnná.

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies