Projektový den Děti učí

Ve středu 29. září 2021 se bude konat projektový den.

 

Každá třída si vybere téma, které žáky zajímá. První den je budou prozkoumávat.

Ve čtvrtek 30. září 2021 získané poznatky žáci shrnou, vytvoří prezentaci a představí ji žákům v jiné třídě.