Dílna předškoláčků

Zveme všechny děti, které byly u zápisu, na setkání v Dílně předškoláčků, jež se koná ve středu 24. dubna 2019 od 15:00 do 16:30 hodin.

V předškolní přípravě se děti seznámí se svými paními učitelkami, s budovou školy, jídelnou, tělocvičnou, prohlédnou si školní družinu.

Budou též dělat činnosti (držení tužky, uvolnění ruky, pravolevá orientace, sluchové vnímání), které budou potřebovat na začátku školního roku. Toto bude spíš opakování a procvičování, mateřské školy v Praze 11 velmi dobře děti na školu připravují.

V Mendelce půjde o seznámení se s novým prostředím, kamarády a paními učitelkami.

 

Další setkání předškoláčků budou:

15. května 2019

22. května 2019

29. května 2019

5. června 2019

 

Těšíme se na Vás.