Informace k výuce německého jazyka - skupina Mgr. Lenky Hůrkové

Pomůcky: linkovaný sešit A4 (444) - v 7. ročníku jej zakládáme pro 3 roky výuky

               plastové desky s rychlovazačem 

               10 euroobalů

Kritéria hodnocení:

- práce v hodině (váha O,2 - 0,3 dle charakteru zadané práce)

- krátké testy (váha 0,4 - 0,6 vždy dopředu avizované, okruhy též známy předem)

- opakovací test (váha 0,8 - 1,0, 1x za pololetí, vždy oznámeno dopředu)

Opravy jsou možné po dohodě s vyučující.

Žáci mají možnost pracovat v aplikaci umimenemecky.cz, kde budou od října zadávány dobrovolné úkoly na měsíční bázi. 

Je zde zřízena třída, heslo pro vstup mají žáci v google učebně.

 

Probíraná témata pro jednotlivé ročníky mají žáci již vložena do portfolií.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies