Svět kolem nás

Ve školním roce 2019/2020 je téma pro třídy pojato široce. 

Každá třída si se svým třídním učitelem zvolí téma, které jí zajímá a zpracuje je.

 

Projektové dny budou:

úterý 8. října 2019

pondělí 18. listopadu 2019

pátek 14. února 2020

středa 1. dubna 2020

čtvrtek 14. května 2020