Projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Publikován: 1.2.2018

Autor(ka):
Martina Thumsová

Od 1. ledna 2017 pracujeme na projektu Hledáme správný směr.

 

Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do šablon pro MŠ a ZŠ (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I). Cílem projektu je podpora školy formou zjednodušeného vykazování.

Realizace projektu „Hledáme správný směr“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004297) probíhá od 1. ledna 2017 a bude ukončena ke dni 31. prosince 2018. Celkově naše škola může vyčerpat až 1 701 781 Kč dotační podpory.

  

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 • II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
 • II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ
 • II/2.2c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky
 • II/2.4d Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Mentoring
 • II/2.9a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost
 • II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost
 • II/2.9e Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Inkluze
 • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

 

Informační leták

Plakát školy

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies