O2 - Chytrá škola

Získali jsme nadační příspěvek z grantového programu O2 Chytrá škola.

Tento projekt podpoří osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky.

Projekt bude podporovat zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, žáků a jejich rodičů. Dále se bude týkat prevence negativních důsledků užívání internetu a osvěty zaměřené na problémy s tím související. Byl podpořen prantovým projektem O2 Chytrá škola


Nadační příspěvek pro naši školu činí 50 000,- Kč.

 

Bližší informace najdete:

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program.