Hledáme správný směr IV

Projekt Operačního programu Jan Amos Komenský.

 

Hledáme správný směr IV


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003369

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 se zapojuje do nového Operačního programu Jan Amos Komenský (MŠMT), Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I prostřednictvím projektu Hledáme správný směr IV. Jak už název napovídá, Základní škola má za sebou úspěšnou realizaci tří projektů, které byly financovány ze šablon MŠMT.

Dotační podpora ze šablon je ve škole využívána již od roku 2017. Stávající projekt je určen pro časové období 01.01.2023 – 31.12.2025. Nově je do realizace projektu zapojena také Školní družina. Celková dotace, kterou škola může využít je ve výši 4 609 635,- Kč.

Výdaje budou využity na personální aktivitu, konkrétně na pokrytí mzdy pro školního psychologa. Dále jsou naplánované aktivity zaměřené na Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.


Školní družina využije podporu také pro Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Realizace projektu přispěje k vyšší atraktivitě školy.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies