Hledáme správný směr III

projekt z OP VVV má další etapu.

Naše škola opět úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), když se zapojila se do šablon III pro hlavní město Prahu (Výzva č.  č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha).

 

Realizace projektu „Hledáme správný směr III“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018651) bude probíhat dva roky, a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Celkově je pro naši školu připravena alokace 1 244 514 Kč dotační podpory.

Cílem projektu je podpora školy formou zjednodušeného vykazování.

Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a to možností personálního posílení o školního asistenta.

V rámci projektu budou organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Též bude podpořena projektová výuka.

 

Soubory ke stažení