Hledáme správný směr III

projekt z OP VVV má další etapu.

Naše škola opět úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), když se zapojila se do šablon III pro hlavní město Prahu (Výzva č. 02_20_081 – Šablony III – pro hlavní město Praha).

Realizace projektu „Hledáme správný směr III“ (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018651) bude probíhat dva roky, a to od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. Celkově je pro naši školu připravena alokace až 1 244 514,00 Kč dotační podpory.

Cílem projektu je podpořit rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí žáků v různých oblastech/tématech, jako je například polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání anebo podpora podnikavosti kreativity a logického myšlení anebo také podpora kariérového poradenství. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školní asistenty. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies