Hledáme správný směr II

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání pokračuje.

Naše škola opět úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), když se zapojila se do šablon II pro hlavní město Prahu (Výzva č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha). Realizace projektu „Hledáme správný směr II“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011646) bude probíhat dva roky, a to od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. Celkově je pro naši školu připravena alokace až 2 114 604 Kč dotační podpory.

Cílem projektu je podpora školy formou zjednodušeného vykazování. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a to možností personálního posílení o školního asistenta. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.