Zápis žáků do prvních tříd 2020/2021

Zápis dětí do 1. tříd se bude konat ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. dubna 2020 od 13 do 18 hodin.

 
 
 
Elektronické přihlašování na konkrétní čas zápisu bude otevřeno ve středu 25. března 2020.

 

 

 

žádost o přijetí 2020/2021

žádost o přijetí pětiletého dítěte 2020/2021

(prosíme vytiskněte obě strany)

žádost o odklad 2020/2021

(prosíme vytiskněte obě strany)

 

Uvádíme přehled dokumentů, které byste neměli zapomenout přinést s sebou k zápisu dítěte do 1. třídy.

1) rodný list dítěte - je nezbytnou dokumentací k ověření zákonných zástupců dítěte

2) dokument určující zákonné zástupce, nejsou-li to rodiče uvedení v rodném listě

3) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení výše)

4) v případě žádosti o odklad potvrzenou žádost s oběma doporučujícími posudky - viz strana 2 (ke stažení výše)

 

prokázání shody zákonných zástupců dítěte v otázce vzdělávání dítěte prosíme o stvrzení žádostí podpisy obou zákonných zástupců.

 

Doporučení rodičům:

Doporučení MŠMT

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ve školním roce 2020/2021 

 Žáci budou do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 přijímáni podle těchto kritérií:

 1)       žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

            (20 bodů)

2)         žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt v Praze 11

            (15 bodů)

3)        žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti Prahy 11

            (10 bodů)

4)        žáci, kteří mají trvalý pobyt v jiných oblastech Prahy 11, než je spádová oblast školy

            (5 bodů)

5)        žáci z jiných obcí (mají trvalý pobyt mimo Prahu 11 a  spádové obvody hl. města Prahy)

            (1 bod)

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

kapacita 1. tříd: 90 žáků

 

Spádové ulice:

Anny Drabíkové č.p. 534, 535, 878

Anežky Malé

Arkalycká

Emilie Hyblerové

Horčičkova

Hviezdoslavova č.p. 501-516

K Jezeru

Kazimírova č.p. 69, 71, 77, 85, 102, 107, 232

Kosmická

Kropáčkova

Kryštofova

Kupeckého

Mandova

Mirošovská č.p. 141, 926-929

Mendelova

Nad Úpadem od č.p. 429

Nešporova

Pacajevova č.p. 52, 56, 105, 106, 165, 181, 182, 205

Plickova

Stachova

Starobylá č.p. 3-6, 45, 222, 236, 242, 245, 246, 910

Staňkova

U Transformační stanice

V Hájích č.p. 260-267, 517

Výstavní

Wagnerova

Za Rybářstvím

a všechny ulice městské části Křeslice