Zahájení školního roku 2019/2020

se bude konat v pondělí 2. září 2019 následovně:

1. třídy a třídy 2. stupně:

8:15 -  školní hřiště (případně tělocvična), slavnostní přivítání se zástupci zřizovatele školy

Po ukončení se rodiče s dětmi z 1. tříd odeberou do tříd, kde po přivítání žáků ve třídě proběhnou třídní schůzky. Žáci z 2. stupně budou mít schůzku se svými třídními učiteli do 9 hodin.

 

žáci 2. až 5. tříd:

8:15 až 9:00 - přivítání ve třídách, po skončení mohou jít žáci domů nebo do školní družiny (1. - 3. třídy)

 

Oběd 2. září 2019: 11:00 až 13:00 hodin.

úterý 3. září mají žáci (kromě 1. tříd) 4 vyučovací hodiny, do 11:55 hodin. Budou vykonávat třídnické práce, případně se uskuteční první vyučovací hodiny.

Od středy 4. září probíhá vyučování podle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.