Slavnosti Slabikáře

V prvních třídách se bude na konci školního roku konat Slavnost Slabikáře.

Děti spolu s rodiči a paní učitelkou oslaví přečtení Slabikáře a úspěšné zvládnutí prvního roku školního vzdělávání.

Slavnosti Slabikáře se budou konat ve čtvrtek 7. června 2018 od 17 hodin.

Detailnější informace obdrží rodiče prostřednictvím třídních učitelek.