Přihlašování žáků do kroužků

Od středy 4. září 2019  6:00 hodin bude možné přihlašovat děti na kroužky.

Přihlašování do kroužků probíhá na webu školy přes variabilní symbol dítěte (stejný jako ve školní jídelně, platí po celou dobu školní docházky).