Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Aktualizace 13.05.2020:

Plán vzdělávání žáků 1. stupně:

Těšíme se na všechny přihlášené žáky a přinášíme základní organizační pokyny:

Rozvrh třídy sestavuje třídní učitel(ka), kromě tělesné výchovy zařadí všechny předměty, žáci budou mít i dvouhodinový blok výuky anglického jazyka. Rozvrh bude umístěn ve ŠkoleONLine, přihlášeným žákům ho 21. května sdělí třídní učitel(ka).

1. – 3. třídy: výuka je do 12:00 hodin, poté přebírají žáky pí vychovatelky ze ŠD,  rodiče si mohou žáky vyzvednout v 13:15 hodin, odchody organizují pí asistentky (je možná dohoda po skončení výuky, nejde-li díte na oběd) nebo od 15:00 do 16:00 individuálně (čipový systém BELL hop bude v provozu), odchody se realizují v 1. a 2. ročníku vchodem pro 1. třídy, ve 3. ročníku hlavním vchodem

4. třídy: výuka do 13:00 hodin, oběd vzdělávání pouze přeruší, nikoli ukončí (nebo podle rozpisu)

5. třídy: výuka do 13:15 hodin, oběd vzdělávání pouze přeruší, nikoli ukončí (nebo podle rozpisu)

Pomůcky žákům upřesní třídní učitel(ka).

Upozorňujeme, že žáci mají mít dvě roušky a sáček na roušku a čestné prohlášení s datem 24.05. nebo 25.05.2020.

Rodiče omlouvají žáky prostřednictvím ŠOL.

Prosíme o přihlášení obědů, abychom mohli objednat potraviny, u vedoucí školní jídelny pí Ireny Šperlové: tel. 734 120 474, 272 088 227, e-mail: sperlovai@zsmendelova.cz

 

Příchody žáků:

 1. ročník – 7:45 vchod pro 1. třídy (odchody v 13:15, od 15:00 do 16:00 individuálně)
 2. ročník – 8:00 vchod pro 1. třídy (odchody v 13:15, od 15:00 do 16:00 individuálně)
 3. ročník – 7:45 hlavní vchod (odchody v 13:15, od 15:00 do 16:00 individuálně)
 4. ročník – 8:00 hlavní vchod (odchody po 13:00)
 5. ročník – 8:15 hlavní vchod (odchody po 13:15)

Děti se převlékají a přezouvají standardně u své skříňky a odcházejí do třídy, kde si umyjí ruce a použijí desinfekci. Roušku mohou ve třídě odložit, při opuštění třídy si musí roušku opět nasadit. Se všemi dalšími hygienickými opatřeními seznámí děti pedagogové i další personál školy.

 

Velká přestávka:

 1. – 3. třídy: 9:50 – 10:10 (místo bude upřesněno)

       4. – 5. třídy a 9. třídy: 10:30 – 10:50 (místo bude upřesněno)

      hřiště

 

 

Obědy:

11:30              1. C a 2. C

11:45              4. C a 3. C

12:00              3. A a 3. B

12:15              1. A a 1. B a 4. D

12:30              5. A a 5. B

12:45              2. A a 2. B

13:00              4. A a 4. B

13:15              5. C a 5. D

 

Provoz školy:

pro žáky od 7:30 do 16:30 hodin

 

Starší informace: 

 

Organizace vzdělávání od 25. května 2020

 

 1. Těšíme se na všechny děti, které přijdou do školních lavic. Docházka je dobrovolná. 
 2. Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná.
 3. Z toho plyne, že ke svému třídnímu učiteli se dostane ½ třídy. Je také možné, že z vážných důvodu učit nebude a skupina bude mít jiného pedagoga. 
 4. Pro ostatní skupiny máme připravené  další učitele.
 5. Kritérium pro vytvoření skupiny je čas, kdy obdržíme vyjádření zájmu rodiče na e-mail:

          jdemedoskoly@zsmendelova.cz

          Prosíme uveďte celé jméno dítěte a třídu.

 1. Začátek přihlášení je 06.05.2020 v 8:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
 2. Ukončení přihlašování je v pondělí 18.05.2020 v 12:00 hodin.

 

 1. Čas strávený ve škole:

          ročník 1. a 3.:             7:45 – 16:00 (odchody ve 13:15 hodin, nebo od 15:00 individuálně)

          ročník 2.:                    8:00 – 16:00 (odchody ve 13:15 hodin, nebo od 15:00 individuálně)

          ročník 4.:                    8:00 – 13:00 hodin

          ročník 5.:                    8:15 – 13:15 hodin

          Podle pokynu MŠMT funguje pouze skupina v tomto čase, není otevřena ranní ani koncová družina. 

 1. Každý učitel si vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka na hřišti.
 2. Ke školnímu stravování se každý přihlašuje sám přes internet, případně přímo u vedoucí školní jídelny pí Ireny Šperlové: tel. 734 120 474, 272 088 227, e-mail: sperlovai@zsmendelova.cz
 3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.
 4. Provozní doba školy pro žáky je od 25. května 2020 do konce školního roku od 7:30 do 16:15 hodin. Do školy vstupují pouze žáci. Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat.
 5. Žáka může rodič doprovodit před školu. Děti z 1. a 2. ročníku přichází bočním vchodem od Plickovy ulice, 3. – 5. ročník hlavním vchodem, těmito vchody děti i odcházejí. Odcházení žáků z 1. – 3. ročníku funguje prostřednictvím systému BELL-hop (čipový systém), žáci 4. – 5. ročníku odcházejí sami,
 6. Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím ŠOL.
 7. Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 8. Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 4.  května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

 

 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.