Konzultační týden

Konzultace žák - rodič - učitel se budou konat od 11. do 15. listopadu 2019.

Konzultace ve formátu žák - učitel - rodič se budou konat v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019.

Třídní učitelé pozvou rodiče s dítětem, je-li potřeba konzultace o chování nebo prospěchu žáka za 1. čtvrtletí.

Když rodiče pozvánku neobdrží, je vše v pořádku. Sami se také mohou prostřednictvím e-mailu na konzultaci objednat.