Konzultační týden

Konzultace žák - rodič - třídní učitel se budou konat od 8. do 12. listopadu 2021.

Konzultace ve trojicích se týkají žáků a jejich rodičů, kteří budou pozváni.

Pokud rodiče potřebují s učiteli konzultovat výsledky dítěte ve škole, je možné se objednat přes třídního učitele(ku).