Fotografování

se bude konat v pondělí 20. května 2019.

Fotografovat se budou celé třídy. Cena fotografie je 25,- Kč,