Den projektového vyučování

Ve středu 3. dubna 2019 se bude konat den projektového vyučování.

Tento den si žáci budou moci vybrat jaké téma si ke svému vzdělávání zvolí a u jakého učitele. Učitelé budou pracovat zpravidla v tandemu a povedou vyučování společně čtyři vyučovací hodiny. Vyučování bude ukončeno v 11:55 hodin.

V pondělí 4. března byly vyvěšeny upoutávky na projekty (nabídky) ve vestibulu školy. Žáci si mohou do 18. března rozmýšlet, ke kterému učiteli (event. do jakého tandemu učitelů) se přihlásí a jaké téma si zvolí.

Hlavním záměrem je poskytnout vzdělání v ucelené podobě v mezioborových souvislostech.

Témata, která učitelé nabízejí:

1. Charvátová R. , Kotrčová I. SMYSLY Př - Ze (3. p., 7. B)
2. Thumsová M. TANCEM A POHYBEM KE ZDRAVÉMU TĚLU I DUŠI HORNÍ tělocvična
3. Krynická D. TANCEM A POHYBEM KE ZDRAVÉMU TĚLU I DUŠI HORNÍ tělocvična
4. Krčálová L., Horváthová I. UMĚLÁ INTELIGENCE PC 1. patro
5. Handlová V., Hůrková L. HISTORIE A ČEŠTINA SPOLU, … ALE TAK TROCHU JINAK D - Z (2. patro)
6. Nečesaný T., Hrubá M. ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU ČJ - D (2. patro)
7. Janušková J., Nedvědová J. LIDSKÝ ŽIVOT 5. B (1. patro)
8. Christophová V., Kratochvílová J. POHÁDKOVÁ ANGLIČTINA 2. B (suterén)
9. Hejzlarová M., Mihulka T. ESCAPE GAME - WORLD´S INVENTORS 6. A (2. patro)
10. Krsková R. JAK SE DĚLÁ PŘÍBĚH VV (7. A)
11. Benešová J. BÁSEŇ JSOU SLOVA, Z NICHŽ SRDCE AŽ BUŠÍ KLUB (suterén)
12. Hantáková J., Nešporová M. TVOŘIVÉ POKUSOHRANÍ 2. A (suterén)
13. Gazdová J., Müllerová M. DĚTI A EKOLOGIE 3. A (1. patro)
14. Zelená I., Procházková H. DĚTSKÁ CESTOVNÍ KANCELÁŘ - CESTUJEME PO ČR 4. A (3. patro), 5. A (2. patro)
15. Auerbachová J., Rusinová N. MATEMATIKA PRO ŽIVOT 9. C (3. patro)
16. Mudráková I., Jabůrková P. MOŘE 4. B (1. patro)
17. Kvasnicová G., Kosinová Z. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2. C (přízemí)
18. Sivaninec P., Šmídová K. ŠKOLA HROU 7. C (2. patro)
19. Feitová S., Dvořáková L. PO STOPÁCH STOLETÉ DÁMY 3. B (1. patro), ŠD 1
20. Lanc J., Dolejška P. PŘEVODY JEDNOTEK VČERA, DNES A ZÍTRA 9. B (3. patro)
21. Břeská A., Dvořáková P. POZNÁVÁME SVĚT 4. C (1. patro)
22. Řehulka F., Hönig K. SPORTEM LETEM SVĚTEM DOLNÍ tělocvična
23. Adamíra J. UROB SI SÁM ANEB ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY dílna
24. Hykl P., Müllerová L. DEN ZDRAVÍ 7. D (2. patro)
25. Šedý P., Šulcová M. MÁMY, TÁTOVÉ A DĚTI V PRŮBĚHU STOLETÍ 6. C (2. patro)
26. Jung J. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ  - CODE SCRATCH 9. A (3. patro)
27. Albertová G. ZAŽIJ ŠKOLU JINAK, ANEB ODLIŠNOSTI MEZI NÁMI AJ 1. stupeň (1. patro)
28. Messnerová M., Höschlová V. PAPÍROVÉ MODELÁŘSTVÍ A HRÁTKY S PAPÍREM 5. C (2. patro)
29. Dang E. VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ HV (přízemí)

 

Žáci se 18. března o velké přestávce zapíší k učitelům a vybraným tématům. Ti, kteří jedou na lyžařský kurz, sdělí svá přání v pátek před odjezdem a budou do seznamů připsáni.

Každý žák musí mít v rezervě i jiné téma, které ho zajímá, ve skupině je volných 25 míst.

Věříme, že výuka v blocích žáky i učitele zaujme a že se stane součástí vzdělávání v Mendelce.