Zrušení plateb na duben a květen 2020

Prosíme rodiče, aby pozastavii platby za obědy a školní družinu.

Vzhledem k předpokladům, které dnes ohlásil ministr školství:

https://www.facebook.com/ihned.cz/videos/1281366568725095/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDlzC8qq2FXs0JSW1nj9xPyi1dBkQeJCP_DYyU9wcEn2Vy3pqv3scQnZAXX852TE8p8j7bs1TCc4ZJk&hc_ref=ARRTHBzCiT1qjsT9jIzzCsOBi0Bjoy_f7qZgNVf4CzpernYOqa0ZO5cs52SRhHrn9FQ&hc_location=group

 

prosíme o zrušení plateb za obědy a za školní družinu na měsíce duben a květen 2020.

 

Pokud rodiče mají zaplacený březen, je dost peněz na obědy, které by mohly děti případně využít i v měsíci květnu 2020 (pokud by vláda rozhodla, že půjdu do školy už v květnu). Případné přeplatky bude vracet školní jídelna po skončení školního roku 2019/2020 jako obvykle.

 

Co se týče školní družiny, platba za měsíc březen 2020 nebude vracena, finanční prostředky budou využity v rámci školní družiny. Pokud by děti nastoupily v květnu, uvidíme, jestli bude platba potřebná (podle počtu dní).

 

Děkujeme rodičům za součinnost.