Zápis žáků do prvních tříd probíhá do 30. dubna 2020

Rodiče mohou žádosti o přijetí podávat až do 30. dubna. 

 

Možnosti podání přihlášky:

Prosíme zvolte pouze jednu z možností, děkujeme.

 

1) standardní formou, stažením papírového formuláře, na základě telefonické domluvy je možné Vám formulář předat vytištěný:

 
žádost o přijetí 2020/2021 (dokument k vyplnění)
 

2) elektronicky:

a) vyplňte údaje
b) na Vámi zadaný e-mail přijde potvrzovací zpráva s popisem dalšího postupu
c) rozklikněte přihlášku k zápisu a doplňte požadované údaje
d) přihlášku uložte
e) vyplněnou přihlášku ve formátu pdf vytiskněte, podepište a doručte do školy (způsoby doručení viz níže)
 

Způsoby doručení

 
1) zasláním scanu přihlášky (pokud možno s el. podpisem, není-li možné, dohodneme telefonicky doplnění podpisu) na e-mail: zapis@zsmendelova.cz
2) vložením originálu přihlášky do schránky vlevo u vchodu školy (prosíme bez obálky)
3) datovou schránkou: 4pu22fh
4) poštou na adresu:  Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
                                       Mendelova 550
                                       149 00  Praha 4
 

 

Při zasílání přihlášky či při jejím osobním odevzdání prosíme o pečlivé vyplnění a kontrolu všech údajů. Pokud nechcete vyplnit rodné číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, nemusíte, stačí datum narození.

 

Je též potřebné vyplnit údaje o obou rodičích. Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte. Není-li jeden z rodičů zapsán v rodném listě, prosíme, aby tuto skutečnost rodič potvrdil čestným prohlášením na přihlášku nebo do poznámky:

Já, níže podepsaný (jméno a příjmení, datum narození), čestně prohlašuji, že dítě má v rodném listě zapsaného pouze jednoho rodiče. Připojte datum a podpis.

 

Dále na přihlášku poznamenejte sourozence v naší škole a jednoho kamaráda, s nímž by Vaše dítě chtělo chodit do 1. třídy.

 

Prosíme o uvedení e-mailového kontaktu, pokud nebudete posílat datovou schránkou.

 

Postup po odevzdání:

 

Ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. dubna 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce přihlášek. Nestihne-li rodič tento termín, může dodat přihlášku až do 30. dubna 2020.

V následujícím týdnu od 6. do 10. dubna 2020 obdržíte od školy potvrzení  o převzetí přihlášky  a registrační číslo dítěte (datovou schránkou nebo e-mailem).

Přijaté děti budou zveřejněny první květnový týden pod registračním číslem na webu školy či na úřední desce.

 

Odklad povinné školní docházky:

 

Rodiče mohou rovnou podat žádost o odklad s dvěma souhlasnými  doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře).

Pokud ji nemají ještě vyřízenou, je potřebné v termínu podat žádost o přijetí a vyznačit, že dítěti budou pravděpodobně žádat o odklad. Po doplnění stanovisek odborníků zašlou rodiče stejným způsobem i žádost o odklad povinné školní docházky do školy. 

 

Přijetí pětiletých dětí je ve stejné režimu jako odklad, musí být dvě souhlasná stanoviska odborníků podle druhé strany přihlášky. Prosíme přihášku pošlete, potvrzení dodáte později.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat, stačí informace na webu školy. Rozhodnutí o odkladu, které budou rodiče potřebovat pro mateřskou školu, budeme vydávat průběžně. Individuálně si s rodiči dohodneme termín a způsob převzetí.

 

Informace: tel. 602 270 472

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci. Těšíme se na Vás.

 

Sledujte prosíme tento odkaz, budeme zde umisťovat nové informace. Děkujeme.

 

Dokumenty ke stažení:

žádost o přijetí 2020/2021

žádost o přijetí pětiletého dítěte 2020/2021

(prosíme vytiskněte obě strany)

žádost o odklad 2020/2021

(prosíme vytiskněte obě strany)

 

Informace MŠMT k zápisům:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Uvádíme přehled dokumentů, které byste neměli zapomenout přinést s sebou k zápisu dítěte do 1. třídy (neplatí pro zápis na školní rok 2020/2021, který se bude konat 1. a 2. dubna, případně do 30. dubna 2020).

1) rodný list dítěte - je nezbytnou dokumentací k ověření zákonných zástupců dítěte

2) dokument určující zákonné zástupce, nejsou-li to rodiče uvedení v rodném listě

3) vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení výše)

4) v případě žádosti o odklad potvrzenou žádost s oběma doporučujícími posudky - viz strana 2 (ke stažení výše)

 

prokázání shody zákonných zástupců dítěte v otázce vzdělávání dítěte prosíme o stvrzení žádostí podpisy obou zákonných zástupců.

 

Doporučení rodičům:

Doporučení MŠMT

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd ve školním roce 2020/2021 

 Žáci budou do Základní školy, Praha 4, Mendelova 550 přijímáni podle těchto kritérií:

 1)       žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy

            (20 bodů)

2)         žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt v Praze 11

            (15 bodů)

3)        žáci, kteří mají ve škole sourozence a mají trvalý pobyt mimo spádové oblasti Prahy 11

            (10 bodů)

4)        žáci, kteří mají trvalý pobyt v jiných oblastech Prahy 11, než je spádová oblast školy

            (5 bodů)

5)        žáci z jiných obcí (mají trvalý pobyt mimo Prahu 11 a  spádové obvody hl. města Prahy)

            (1 bod)

 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními  čísly.

kapacita 1. tříd: 90 žáků

 

Spádové ulice:

Anny Drabíkové č.p. 534, 535, 878

Anežky Malé

Arkalycká

Emilie Hyblerové

Horčičkova

Hviezdoslavova č.p. 501-516

K Jezeru

Kazimírova č.p. 69, 71, 77, 85, 102, 107, 232

Kosmická

Kropáčkova

Kryštofova

Kupeckého

Mandova

Mirošovská č.p. 141, 926-929

Mendelova

Nad Úpadem od č.p. 429

Nešporova

Pacajevova č.p. 52, 56, 105, 106, 165, 181, 182, 205

Plickova

Stachova

Starobylá č.p. 3-6, 45, 222, 236, 242, 245, 246, 910

Staňkova

U Transformační stanice

V Hájích č.p. 260-267, 517

Výstavní

Wagnerova

Za Rybářstvím

a všechny ulice městské části Křeslice