Výzkum Národního ústavu pro vzdělávání

V měsících březen až duben v 5. ročníku a ve 4. C bude realizován výzkum využívaných metod v matematice.

Bude sloužit ke komparaci klasických metod a metody Hejného.