Výuka od 30.11.2020 a další organizace ve škole

Od pondělí 30. listopadu 2020 se denního prezenčního vyučování zúčastňují žáci 1. - 5. tříd a 9. třídy. 6. - 8. ročník se střídá v rotační výuce.

V rotační výuce se 30. listopadu připojí k prezenčnímu vyučování žáci 6. B, 6. C, 7. A, 7. C a 8. C.

V týdnu od 7. prosince 2020 se třídy v rotační výuce vystřídají a prezenční výuku budou mít třídy 6. A, 7. B, 8. A a 8. B.

Na webu tříd v sekci Rozvrh bude umístěn rozvrh prezenční výuky platný od 01.10.2020 (došlo k mírným úpravám z důvodu rekonstrukce školní jídelny) pro 3. - 5. třídy a 9. ročník

Pro 6. - 8. třídy budou umístěny rozvrhy dva - pro prezenční i distanční výuku. Upozorňujeme, že dochází ke změnám oproti stavu od 02.11. do 27.11.2020 z důvodu nástupu učitelů k výuce ve škole.

Rozvrhy od 30.11.2020 si můžete zobrazit už nyní. Na webu je stále umístěn rozvrh distanční výuky 3. - 9. ročníku platný do 27.11.2020, pod ním jsou umístěny rozvrhy platné od 30.11.2020.

 

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:

- hygiena rukou

- rozestupy (je-li možné)

- roušky, ne venku při odstupu 2 m

- při jídle žák roušku odloží, sedí na místě

- hodiny 2. cizího jazyka budou probíhat i ve škole on-line, aby se žáci nemísili (prosíme, aby děti měly sluchátka)

- velká přestávka venku

- výuka venku (podle možností)

- větrání ve třídách

- hodiny Hv bez pěveckých činností

- hodiny Tv venku, bez větší zátěže

- stravování v okolních jídelnách stejné jako v říjnu 

 

Stravování:

Všechny děti, které byly přihlášené na oběd v říjnu, budou přihlášené i v době prezenční výuky. Pokud dojde ke změně, je potřebné včas žáky odhlásit:

Odhlašování bude telefonicky SMS 734 120 474 nebo emailem:

sperlovai@zsmendelova.cz 

Režim stravování probíhá podle pravidel z října 2020.

 

Školní družina:

Za měsíc listopad nebude požadována úhrada, provoz školní družiny je v obvyklém režimu. 

 

Dále podle pokynů MŠMT:

/files/editor/4/Distancnivyuka/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf